Nieuwsbrief Pensioenen januari 2019

Nieuwsbericht
Datum 31 januari 2019

In dit nummer: Update IORP II; Inkooptarief VPL-inhaalpensioen; Onderzoek uitbestedingsketens; Kort nieuws; Meer samenwerking tussen innovation facilitators

Update IORP II

Op 13 januari is IORP II in werking getreden. In aanloop heeft DNB pensioenfondsen gevraagd naar hun voorbereiding. Ook heeft DNB Q&A’s over grensoverschrijdende waardeoverdrachten gemaakt. Lees meer

Q&A

Inkooptarief VPL-inhaalpensioen

Per 25 december 2018 heeft de minister van SZW de regelgeving voor VPL-inhaalpensioen gewijzigd. Hierdoor mogen sommige pensioenfondsen onder bepaalde voorwaarden VPL-pensioen inkopen tegen dezelfde tariefgrondslagen als het basispensioen. Lees meer

Onderzoek uitbestedingsketens

DNB zal bij een selectie van pensioenfondsen de verantwoording over de ketens van uitbesteding in de bestuursverslagen bekijken.

Lees meer

DNB-sateliet

Kort nieuws

Hierin in aandacht voor: Brexitrisico’s en voorbereidingen financiële sector;Seminar middelgrote pensioenfondsen; Klaar voor toetsing?; Artikel on-site onderzoeken; Financiële sector staat ook voor maatschappelijke en ecologische risico’s. Lees meer

Meer samenwerking tussen innovation facilitators

Meer samenwerking tussen InnovationHubs & Regulatory Sandboxes in de EU: dat adviseren EBA, ESMA en EIOPA in een nieuw rapport. Lees meer

ESA's

Printversie