Onderzoek naar beheersing van operationele en IT-risico’s

Nieuwsbericht
Datum 3 april 2018

DNB onderzoekt en beoordeelt de beheersing van operationele en IT-risico’s bij een selectie middelgrote pensioenfondsen en hun PUO’s.

Zo’n onderzoek, aangeduid met OPIT-scan, levert per pensioenfonds en per PUO een beeld op van de beheersing van operationele en IT-risico’s. De uitkomsten over de geselecteerde pensioenfondsen en PUO’s heen geven ook een generiek beeld. Aan de hand van die generieke inzichten kunnen pensioenfondsen het niveau van beheersing van operationele en IT risico’s en de strategische, tactische en operationele verankering hiervan vergroten en kan DNB haar toezicht effectiever vormgeven.

Specifieke aandachtspunten
Afhankelijk van de individuele kenmerken van een pensioenfonds of een PUO kunnen bepaalde onderwerpen specifieke aandacht krijgen in dit onderzoek. Denk aan de strategische verankering van de risicocategorieën binnen de governance van het bestuur, grote migratie- of conversietrajecten en datakwaliteit. Ook wordt aandacht besteed aan de aansturing van de PUO en de beheersing van de uitbesteding door het bestuur. Eventuele specifieke aandachtspunten worden vooraf vermeld in een aankondigingsbrief aan het bestuur van het pensioenfonds.

Proportionaliteit
DNB past het proportionaliteitprincipe toe bij de hantering van het beoordelingskader. Het onderzoek bij het pensioenfonds en de PUO ter plaatse duurt twee à drie dagen. Daaraan voorafgaand vraagt DNB het pensioenfonds of de PUO de benodigde documentatie toe te sturen. Daarnaast maakt DNB gebruik van de documenten die zij al beschikbaar heeft. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de expertiseafdeling operationeel en IT risico (ECOPIT) in samenspraak met de accounttoezichthouder.

Rapportage resultaten
DNB rapporteert de uitkomst van de OPIT-scan in een vertrouwelijke brief aan het bestuur, na de verificatie van de feiten door het pensioenfonds. Daarbij geeft DNB aan welke vervolgacties zij eventueel van het pensioenfonds verwacht. DNB zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2019 de belangrijkste generieke onderzoeksbevindingen geanonimiseerd publiceren.

> Terug naar de Nieuwsbrief