DNB gaat met toetsingen volledig digitaal

Nieuwsbericht
Datum 29 maart 2018

Sinds pensioenfondsen hun toetsingstukken via een digitaal loket kunnen aanleveren, is het toetsingsproces aanzienlijk efficiënter geworden. DNB roept de pensioenfondsen die hier nog geen gebruik van maken, op hun stukken via het digitaal loket in te dienen.

Keereweer en Dicou

DNB werkt sinds mei 2017 met het Digitale Loket Toezicht (DLT) waarmee financiële instellingen hun aanvragen voor aanvangstoetsingen van bestuurders en andere (mede-) beleidsbepalers van pensioenfondsen online kunnen indienen.

Een jaar na de introductie van het DLT zien we dat de meerderheid van de pensioenfondsen is overgestapt op digitale aanlevering via het DLT. Voor het toetsingsproces is dit goed nieuws. Het DLT zorgt namelijk voor een efficiënter beoordelingsproces omdat de aangeleverde informatie completer is en de aanvragen sneller kunnen worden beoordeeld.

Volgens Stef Keereweer, toezichthouder Toetsingen pensioenfondsen, is de kwaliteit van de toetsingsaanvragen met de komst van het DLT aanzienlijk verbeterd. ‘De aanvragen zijn meer volledig en dus hoeven we minder vaak de instellingen te benaderen om ontbrekende informatie op te vragen. Daarmee worden de doorlooptijden van de toetsingen korter en kunnen bestuurders en andere (mede-) beleidsbepalers sneller in hun functie worden benoemd.’

DNB constateert wel dat de pensioensector op het gebied van DLT nog iets achterblijft bij de andere financiële sectoren. De andere sectoren sturen nagenoeg alle toetsingsaanvragen via het DLT. Als grootste ‘knelpunt’ van het DLT wordt de aanvraag van de eHerkenning genoemd. Het is dus belangrijk om de eHerkenning tijdig aan te vragen. Mocht u tot de groep van pensioenfondsen horen die de toetsingen nog niet digitaal heeft ingediend, vraag dan nu snel de eHerkenning aan, zodat u ook kunt profiteren van de voordelen van het DLT.

‘Uiteindelijk gaan we volledig digitaal werken’, aldus Diederik Dicou, afdelingshoofd van het Expertisecentrum Toetsingen. ‘Na de aanvangstoetsingen willen we ook graag de aanvragen voor herbenoemingen via het DLT laten lopen. Daar wordt nu hard aan gewerkt. En op termijn hopelijk ook de besluiten van DNB. Het digitale eindstation is nog niet in zicht.’

Meer informatie
Meer informatie over het DLT en de hiervoor benodigde eHerkenning kunt u vinden op Digitaal Loket Toezicht en veel gestelde vragen DLT. Voor technische vragen kunt u contact opnemen met de Servicedesk van DNB via ict-servicedesk@dnb.nl of 020-524 6111. Deze Servicedesk is op werkdagen geopend tussen 8.00 en 18.00 uur. Voor alle andere, niet-technische, vragen over het DLT kunt contact opnemen met de Informatiedesk van DNB via info@dnb.nl of 0800 020 1068. Deze Informatiedesk is op werkdagen geopend tussen 9.00 tot 17.00 uur.

> Terug naar de Nieuwsbrief