Kort nieuws

Nieuwsbericht
Datum 3 april 2018

Hierin: Vindplaats RTS op de statistiekwebsite, Artikel aandachtspunten strategie in PBM, Save the date: DNB pensioenseminar op 13 september 2018, Nieuwe Q&A’s op Open Boek Toezicht

Vindplaats RTS op de statistiekwebsite
DNB heeft onlangs de statistiekwebsite helemaal vernieuwd. Zo biedt de nieuwe site meer mogelijkheden om de data te bekijken en te gebruiken. Ook kunt u gemakkelijk van het ene naar het andere dashboard gaan en deze dashboards embedden in andere websites.

Door de vernieuwing hebben sommige pagina’s een andere plek gekregen. Zo vindt u de rentetermijnstructuur (RTS) vanaf nu hier, de cijfers van individuele pensioenfondsen via deze en deze link en de geaggregeerde cijfers via deze. Informatie over de rapportagefaciliteiten, zoals e-Line DNB, is op de vertrouwde plek te vinden.

Artikel aandachtspunten strategie in PBM
In Pensioen Bestuur & Management van maart 2018 schrijven DNB-toezichthouders Arnoud Vossen en Patrick Corveleijn over de aandachtspunten bij het bepalen van de strategie van pensioenfondsen. Hierbij gaan ze in op resultaten van het onderzoek naar beheersing van strategische risico’s en verandervermogen. U kunt het artikel hieronder downloaden.

Save the date: DNB pensioenseminar op 13 september 2018
Op donderdag 13 september organiseert DNB haar jaarlijkse pensioenseminar voor bestuurders en andere beleidsbepalers van pensioenfondsen. Tijdens het seminar wil DNB graag met u in gesprek gaan over actuele ontwikkelingen in de pensioensector en de toezichtthema’s van DNB. Binnenkort volgt de informatie over het thema van het seminar.

De locatie is ook dit jaar theater Spant! in Bussum. Het seminar vindt plaats in de middag. Voor nieuwe bestuurders is er een speciaal kennismakingsprogramma in de ochtend.

Nieuwe Q&A’s op Open Boek Toezicht
Een van de nieuwe Q&A’s gaat over de wijziging van artikel 83 van de Pensioenwet – over collectieve waardeoverdracht – die per 1 maart 2018 in werking is getreden. Als een pensioenuitvoerder bij of na een collectieve wijziging van de pensioenovereenkomst met een hogere pensioeningangsleeftijd ook de pensioeningangsdatum van bestaande pensioenaanspraken verhoogt, is sprake van een interne collectieve waardeoverdracht. Indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan, hoeft een pensioenuitvoerder een dergelijke interne collectieve waardeoverdracht echter niet bij DNB te melden, kan DNB geen verbod opleggen en kunnen de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden geen bezwaar maken tegen deze aanpassing. Hiermee is materieel hetzelfde geregeld als vóór inwerkingtreding van deze wetswijziging gold. Meer informatie vindt u in de Q&A op Open Boek Toezicht.

Een andere Q&A gaat over de uitvoering van de haalbaarheidstoets in 2018 en de stand van de onderliggende pensioenverplichtingen. Daarbij mag onder voorwaarden worden uitgegaan van een stand van de onderliggende gegevens op de eerdere rapportagedatum 1 januari 2016, die op basis van een benadering wordt doorontwikkeld naar een stand op 1 januari 2018. Hiermee wordt voor nu mogelijk gemaakt dat voor de gebruikte gegevens twee jaar kunnen zitten tussen eerdere rapportagedatum (2016) en nieuwe haalbaarheidstoets (2018). Dat was voorheen 1 jaar. Het betreft de aanpassing van een eerdere Q&A.

Een overzicht van alle bestaande beleidsuitingen voor pensioenfondsen kunt u hier terugvinden. 

> Terug naar de Nieuwsbrief