Risico’s brexit

Nieuwsbericht
Datum 4 oktober 2018

DNB gaat met pensioenfondsen en vermogensbeheerders in gesprek over de risico’s van een harde brexit.

Brexit

DNB heeft de afgelopen periode meermaals aandacht gevraagd voor de gevolgen van het vertrek van het VK uit de EU (zie onder meer de Nieuwsbrief pensioenen van 2 juli 2018.

Harde brexit
Op dit moment kan het risico van een harde brexit nog steeds niet worden uitgesloten. Hiermee wordt gedoeld op een situatie waarin het VK op 29 maart 2019 de EU verlaat zonder uittredingsakkoord en zonder transitieperiode.

In gesprek
Nu de brexit-datum nadert wil DNB meer inzicht in de risico’s van een harde brexit, bijvoorbeeld via de derivatenmarkt. Hiertoe gaat DNB in gesprek met een geselecteerde groep pensioenfondsen en enkele vermogensbeheerders.

Hiermee wil DNB meer inzicht krijgen in:

  • de mate waarin zij blootstaan aan de risico’s van een harde brexit
  • de mate waarin zij zich bewust zijn van deze risico’s
  • de mitigerende maatregelen die zij nemen.

Terugkoppeling
DNB beziet nog op welke manier de resultaten van deze gesprekken teruggekoppeld zullen worden aan de betreffende pensioenfondsen/vermogensbeheerders en/of de sector. Waar nodig zal DNB op basis van de verkregen informatie met pensioenfondsen/vermogensbeheerders nader contact opnemen.

> Terug naar de Nieuwsbrief