Uitkomsten onderzoek beleggen in vastgoed

Nieuwsbericht
Datum 21 december 2017

In 2016 en 2017 heeft DNB bij een aantal pensioenfondsen on-site onderzoeken gedaan naar de beheersing van beleggingen in (niet-beursgenoteerd) vastgoed. De uitkomsten zijn te vinden in een brief die naar alle pensioenfondsen is gestuurd.

Ongeveer 60 procent van de pensioenfondsen belegt direct of indirect in niet-beursgenoteerd vastgoed, zoals woningen, winkels en kantoren. Gemiddeld is dit 5,2 procent van hun beleggingen. Beleggen in (niet-beursgenoteerd) vastgoed kent specifieke risico’s zoals illiquiditeit, tegenvallende opbrengsten door betalingsproblemen bij huurders of door leegstand, of onbetrouwbare of onjuiste waardering van objecten.

Onderzoek
Het doel van de door DNB verrichte onderzoeken was om vast te stellen hoe pensioenfondsen de beleggingen in vastgoed beheersen. DNB heeft bij pensioenfondsen die in niet-beursgenoteerd vastgoed beleggen gekeken naar de besluitvorming, onderbouwing en vastlegging van beleid, de uitbesteding aan uitvoerders en beleggingsfondsen, monitoring en de evaluatie van beleid en uitvoering. Bij pensioenfondsen die in direct vastgoed beleggen is ook de waardering van de portefeuille onderzocht.

Aandachtspunten
Uit de onderzoeken blijkt de beheersing van vastgoedbeleggingen op onderdelen kan worden verbeterd. In een brief die naar alle pensioenfondsen is gestuurd, vindt u de belangrijkste aandachtspunten, toegelicht aan de hand van verschillende fasen uit de beleggingscyclus (vaststellen doelstellingen, uitgangspunten en beleid – implementatie en uitbesteding – monitoring en uitvoering – evaluatie en bijsturing).

U vindt de brief op Open Boek Toezicht.

> Terug naar de Nieuwsbrief