Wijzigingen management pensioentoezicht DNB

Nieuwsbericht
Datum 30 juni 2017

Gisella van Vollenhoven volgt per 1 juli 2017 Bert Boertje op als divisiedirecteur Toezicht Pensioenfondsen bij DNB. Boertje wordt hoofd Toezicht Beleid Pensioenen. Hij volgt John Landman op die naar de Nederlandse Zorgautoriteit vertrekt.

Gisella van Vollenhoven

Gisella van Vollenhoven divisiedirecteur Toezicht Pensioenfondsen
Van Vollenhoven wordt als divisiedirecteur Toezicht Pensioenfondsen verantwoordelijk voor het toezicht op pensioenfondsen en PPI’s. Van Vollenhoven werkt sinds 2013 bij DNB, eerst als afdelingshoofd Toezicht Beleid Pensioenfondsen en Verzekeraars en sinds november 2014 als divisiedirecteur Onsite & Bancaire Expertise. Ze studeerde actuariële wetenschappen en startte haar carrière bij ING. Daar vervulde zij diverse managementfuncties binnen het verzekeringsbedrijf en het bankbedrijf. 

Bert Boertje

Bert Boertje afdelingshoofd Toezicht Beleid Pensioenen
Boertje is sinds 1 mei 2015 divisiedirecteur Toezicht Pensioenfondsen. Op zijn eigen verzoek wordt hij per 1 juli afdelingshoofd Toezicht Beleid Pensioenen. In zijn nieuwe functie wordt hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van het beleid voor het toezicht op het gebied van pensioenen. Eerder was Boertje bij DNB divisiedirecteur Financiële Markten en afdelingshoofd van het expertisecentrum Interventie en Handhaving en het expertisecentrum Risk en Asset & Liability Management binnen de divisie Toezicht Pensioenfondsen. 

John Landman

John Landman directeur Strategie bij de Nederlandse Zorgautoriteit
Landman stapt per 1 juli 2017 over naar de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Hij werkte sinds 2005 bij DNB en had diverse managementfuncties bij uitvoerend toezicht en toezicht beleid. In zijn nieuwe functie als directeur Strategie bij de NZa wordt Landman verantwoordelijk voor het aansturen van de directie Strategie en het mede vormgeven van het strategische beleid en stakeholdermanagement van de NZa.

> Terug naar de Nieuwsbrief