Implementatie Wet verbeterde premieregeling

Nieuwsbericht
Datum 30 juni 2017

Pensioenuitvoerders die premie- of kapitaalovereenkomsten uitvoeren, hebben tot 1 januari 2018 de tijd om te voldoen aan de Wet verbeterde premieregeling. DNB roept deze fondsen op tijdig te beginnen met de implementatie.

Per 1 september 2016 is de Wet verbeterde premieregeling in werking getreden. Met deze wet is het wettelijk kader voor alle premie- en kapitaalovereenkomsten (premieregelingen) gewijzigd: het kapitaal dat in deze regeling wordt opgebouwd, hoeft niet meer op de pensioendatum in een vaste uitkering omgezet te worden, maar kan ook in de uitkeringsfase (deels) risicodragend worden belegd. Hiervoor is een nieuw pensioentype geïntroduceerd: een variabel pensioen.  

Voor welke uitvoerders van premie- en kapitaalovereenkomsten heeft deze wet consequenties? 

De nieuwe Wet verbeterde premieregeling geldt voor alle aanbieders van een premie- en kapitaalovereenkomst. Ook voor uitvoerders die (nog) géén variabel pensioen aanbieden, maar wel een (verplichtgestelde) premie- en of kapitaalovereenkomst uitvoeren, heeft deze wet dus consequenties. De wet schrijft namelijk voor dat zij:

  • deelnemers in elk geval voorafgaand aan de pensioendatum de keuze geven tussen een vaste of een variabele uitkering (artikel 63b lid 1 PW)
  • deelnemers informeren over het shoprecht, indien de pensioenuitvoerder zelf alleen vaste of alleen variabele uitkeringen uitvoert (artikel 63b lid 3 PW)
  • de beleggingsmix aanpassen aan de voorkeur van de deelnemer voor een vaste dan wel een variabele uitkering. 

Pensioenuitvoerders van bestaande premieregelingen (bij de invoering van de Wet verbeterde premieregeling) hebben tot 1 januari 2018 de tijd om te voldoen aan deze nieuwe wet. Het is raadzaam om hiervoor tijdig maatregelen te nemen en rekening te houden met de doorlooptijd van interne en externe besluitvorming. 

Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar Open Boek, of u kunt contact opnemen met uw account toezichthouder.

> Terug naar de Nieuwsbrief