Kosten DNB pensioentoezicht 2017

Nieuwsbericht
Datum 30 juni 2017

De kosten voor het toezicht over 2017 dalen met 0,8 miljoen euro. Dit komt door een nacalculatie over 2016.

Geld stapelen

Op 1 juni publiceerde het Ministerie van Financiën de Regeling bekostiging financieel toezicht 2017. In de Regeling zijn onder meer de tarieven voor de toezichtkosten voor pensioenfondsen vastgesteld.

Daling tarieven
Het totaal aan pensioenfondsen te heffen bedrag neemt met 0,8 miljoen euro af. Dat is een afname van 3 procent ten opzicht van 2016. Deze daling wordt, bij een nagenoeg gelijkblijvende begroting, vooral veroorzaakt door de nacalculatie over 2016. Het vaste tarief wordt gehandhaafd. Sinds de invoering van de Wet bekostiging financieel toezicht is dit vastgesteld op EUR 2.000. Op die manier worden de kleine partijen structureel ontzien. Doordat sprake is van een stijging van de som van de gewogen heffingsmaatstaf van alle partijen samen, dalen de variabele tarieven met circa 14% ten opzichte van 2016.  

 

 Tarief per EUR miljoen

Gewogen TV + VEV (* 1 MRD)   Tarief 2017   Tarief 2016
0   -  10                                         49,72     58,07  
10  -  50         7,46       8,71
50 -  100        1,99       2,32
>100         0,50       0,58

Meer informatie
Meer informatie over de toezichtkosten? Lees verder op: Regeling bft 2017.

> Terug naar de Nieuwsbrief