Kort nieuws

Nieuwsbericht
Datum 30 juni 2017

Hierin aandacht voor: Aanvragen via Digitaal Loket Toezicht; Presentaties seminar middelgrote pensioenfondsen; Film financiële opzet & informatie ; Wijziging boetecategorie Sanctiewet; Informatiebijeenkomst toetsingen 5 juli; FATF-waarschuwingslijsten: update juni 2017.

Aanvragen via Digitaal Loket Toezicht 
Sinds april 2017 is het Digitaal Loket Toezicht open. U kunt sindsdien uw aanvraag voor een vergunning, een verklaring van geen bezwaar (vvgb’s) of een bestuurderstoetsing op twee manieren indienen: via het digitaal loket en per post. Per 1 september 2017 verwacht DNB dat u deze aanvragen ook uitsluitend via het Digitaal Loket indient. Het digitaal indienen van een aanvraag is voor u overzichtelijker en daardoor minder foutgevoelig. Dit komt ten goede aan de doorlooptijd van uw aanvraag.

Voor het digitaal indienen van de formulieren voor een vergunningaanvraag, vvgb-aanvraag of bestuurderstoetsing moet u in het bezit zijn van een eHerkenningsmiddel van niveau 3. Deze vraagt u aan via eHerkenning.nl . Er zijn diverse aanbieders van eHerkenningsmiddelen. Aan het aanvragen van een eHerkenning zijn kosten verbonden.   

 

Presentaties seminar middelgrote pensioenfondsen
Op 1 en 2 juni 2017 organiseerde DNB twee seminars voor middelgrote pensioenfondsen. U vindt de slides die tijdens de seminars zijn gebruikt via deze link.

 

Film financiële opzet & informative
De AFM en DNB komen met een korte animatie over het onderzoek Financiële opzet & informatie. U kunt de film hier bekijken.

 

Wijziging boetecategorie Sanctiewet
DNB wil de sector alert maken op de inwerkingtreding van het Wijzigingsbesluit financiële markten 2017. Dit besluit werd op 17 mei 2017 gepubliceerd en treedt op 1 juli 2017 in werking. Het besluit wijzigt onder andere artikel 6 van het besluit bestuurlijke boetes financiële sector. Vanaf 1 juli zijn overtredingen van artikel 10b van de Sanctiewet 1977 beboetbaar volgens de tweede categorie.

 

Informatiebijeenkomst toetsingen 5 juli
DNB organiseert woensdagmiddag 5 juli vanaf 14.00 uur een informatiebijeenkomst over toetsingen. Vanaf 13.30 uur staat de koffie klaar. Schrijf u hier voor deze bijeenkomst. Tijdens de informatiebijeenkomst geven medewerkers van DNB een toelichting op wat instellingen en te toetsen personen kunnen verwachten tijdens het toetsingsproces. Er komt onder andere aan bod welke voorbereidingen zij moeten treffen, hoe een toetsingsgesprek in zijn werk gaat en welke processtappen er zijn. Uiteraard is er ook ruimte voor vragen.  

 

FATF-waarschuwingslijsten: update juni 2017
De Financial Action Task Force (FATF) heeft weer geactualiseerde waarschuwingslijsten gepubliceerd met landen die tekortkomingen hebben in hun systeem ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (AML/CFT-systeem). DNB verwacht dat financiële instellingen de updates op de voet volgen en waar nodig actie ondernemen.    

> Terug naar de Nieuwsbrief