Deadlines sleutelfuncties middelgrote en kleine fondsen

Nieuwsbericht
Datum 23 januari 2020

DNB heeft in de nieuwsbrief van 28 februari 2019 laten weten dat middelgrote en kleine (T2 en T1) pensioenfondsen tot 1 september 2020 de tijd krijgen om sleutelfunctiehouders bij DNB aan te melden.

De aanmelding van de sleutelfunctiehouders kan pas als DNB een positief oordeel heeft gegeven over de opzet van de sleutelfuncties. In 2019 heeft DNB met deze pensioenfondsen de inrichting van sleutelfuncties besproken en afspraken gemaakt over de datum voor het aanleveren van de definitieve stukken over de inrichting van de sleutelfuncties. DNB verwacht dat pensioenfondsen deze stukken op de afgesproken datum bij DNB zullen aanleveren. Als de uiterste datum om de laatste en tevens finale opzet van de sleutelfuncties bij DNB in te sturen geldt 1 mei 2020.

Dit geeft de beoogde kandidaten voldoende tijd om zich voor te bereiden, bijvoorbeeld door aanvullende opleidingen te volgen. Daarnaast moedigen we aan om in gesprek te blijven met uw toezichthouder over de inrichting, zodat u voldoende tijd heeft om nadere onderbouwing of eventuele noodzakelijke wijzigingen voor de deadline door te voeren.

> Terug naar de Nieuwsbrief