Gewijzigde Q&A’s sleutelfuncties

Nieuwsbericht
Datum 23 januari 2020

DNB heeft de guidance over de inrichting van de sleutelfuncties geëvalueerd. Dat heeft tot een paar wijzigingen geleid.

Q&A-dobbelsteen

Het gaat hierbij om de Q&A’s ‘Sleutelfuncties en adequate functiescheiding’ en ‘Uitbesteding houderschap sleutelfuncties’. Er zijn enkele good practices toegevoegd aan de mogelijkheden om sleutelfunctiehouderschap te beleggen en sleutelfunctiehouders te verankeren binnen de organisatie van fonds of PPI. Tevens is verwoord hoe voor kleine en middelgrote instellingen (dit geldt voor T2 en T1 fondsen en PPIs) uit hoofde van proportionaliteit en met adequate beheersmaatregelen, het sleutelfunctiehouderschap interne audit belegd kan worden bij een voorzitter.

Fondsen die hiervan gebruik willen maken moeten richting DNB motiveren waarom er sprake is van een beperkte complexiteit van de beleggingsportefeuille en regelingen. Daarbij moeten zij ook aangeven welke adequate beheersmaatregelen zij hebben getroffen om de risico’s van het combineren van beide functies te mitigeren.

> Terug naar de Nieuwsbrief