Nieuwsbrief pensioenen 24 januari 2020

Nieuwsbericht
Datum 23 januari 2020

In dit nummer: “Evenwichtige afweging van belangen is cruciaal bij alle ontwikkelingen die op de sector afkomen”; Deadlines sleutelfuncties middelgrote en kleine fondsen; Gewijzigde Q&A’s sleutelfuncties; Informatie bij toetsing geschiktheid sleutelfunctiehouders; Wijzigingen beleidsregel geschiktheid.

“Evenwichtige afweging van belangen is cruciaal bij alle ontwikkelingen die op de sector afkomen”

DNB publiceerde 22 januari haar Toezicht Vooruitblik. Cindy van Oorschot, divisiedirecteur Toezicht Pensioenfondsen, vertelt wat de pensioensector in 2020 van DNB kan verwachten. Lees meer

Cindy van Oorschot

Deadlines sleutelfuncties middelgrote en kleine fondsen

DNB heeft in de nieuwsbrief van 28 februari 2019 laten weten dat middelgrote en kleine (T2 en T1) pensioenfondsen tot 1 september 2020 de tijd krijgen om sleutelfunctiehouders bij DNB aan te melden. Lees meer

Gewijzigde Q&A’s sleutelfuncties

DNB heeft de guidance over de inrichting van de sleutelfuncties geëvalueerd. Dat heeft tot een paar wijzigingen geleid. Lees meer

Q&A-dobbelsteen

Informatie bij toetsing geschiktheid sleutelfunctiehouders

Het is belangrijk dat het toetsingsdossier voor de geschiktheidstoetsing van een voorgedragen sleutelfunctiehouder voldoende diepgaand, specifiek en expliciet is. Wanneer is dat het geval? Lees meer

Wijzigingen beleidsregel geschiktheid

De Beleidsregel geschiktheid is gewijzigd naar aanleiding van wijzigingen in Europese en nationale wet- en regelgeving en de inwerkingtreding van Europese richtsnoeren. Per 15 januari 2020 is de gewijzigde Beleidsregel in werking getreden. Lees meer

Overleg en quidance

Printversie