Nieuw corruptie-onderzoek van start

Nieuwsbericht
Datum 30 april 2015

Het onderwerp corruptie staat hoog op de agenda van DNB. In 2014 publiceerde DNB good practices voor het bestrijden van corruptie. DNB start een verdiepend onderzoek naar de risicobeheersing ter voorkoming van corruptie.

Het doel van het onderzoek is dat pensioenfondsen beter inzicht krijgen in de kwetsbare onderdelen, activiteiten en processen. En op basis daarvan in staat zijn om gerichte maatregelen te nemen om de voor hen relevante risico’s te beheersen. Dit kan bijvoorbeeld op plekken in de organisatie zijn waar een kennismonopolie hand in hand gaat met een machtsconcentratie. Met name als een dergelijk onderdeel op (geografische) afstand staat van de rest van de organisatie (remote office risk). Additionele integriteitsrisico’s zitten in de relatie met third parties. Dit zijn de zakelijke partners van een instelling (niet zijnde cliënten), zoals tussenpersonen, adviseurs, consultants en leveranciers. Dergelijke relaties en de mogelijke daarmee samenhangende privébelangen kunnen beleidsbepalers en/of medewerkers beïnvloeden in hun besluitvorming.

Contact
DNB heeft een selectie gemaakt van instellingen met een hoog risicoprofiel en zal met hen op de korte termijn contact opnemen om het onderzoek aan te kondigen en praktische afspraken te maken.

Achtergrond
Incidenten bij pensioenfondsen als gevolg van corruptie door middel van omkoping en/of belangenverstrengeling vormen een risico voor de financiële stabiliteit van de betrokken instelling en van de sector als geheel. Het kan leiden tot directe financiële schade en tot verlies aan vertrouwen vanwege maatschappelijke verontwaardiging. Daarom doet DNB al langere tijd onderzoek en heeft in 2014 good practices voor het bestrijden van corruptie gepubliceerd.

Meer weten?
Lees ook 'Good practices risicobeheersing belangenverstrengeling bij pensioenfondsen'

> Terug naar de nieuwsbrief