Nieuwsbrief Pensioenen april 2019

Nieuwsbericht
Datum 30 april 2019
In dit nummer: Guidance uitbesteding sleutelfuncties; AFM en DNB wijzen markt op belang overgang naar alternatieve benchmarks; Uitvraag niet-financiële risico’s; Onderzoek niet-financiële risico’s 2018; Uitkomsten materiële toetsing pensioeninstellingen; Premiepensioeninstellingen: Toepassing Joint Guidelines op verklaringen van geen bezwaar; Brexit-voorbereidingen 

Guidance uitbesteding sleutelfuncties

DNB heeft nieuwe guidance gepubliceerd over de mogelijkheden van uitbesteding van sleutelfuncties, in het bijzonder het sleutelfunctiehouderschap. Lees meer

Informatiebeveiliging

AFM en DNB wijzen markt op belang overgang naar alternatieve benchmarks

AFM en DNB willen banken, verzekeraars en pensioenfondsen bewust maken van de risico’s- en het belang van de overgang in 2022 naar alternatieve, risicovrije benchmarks. Lees meer

Uitvraag niet-financiële risico’s

Middelgrote en grote pensioenfondsen hebben van DNB het verzoek gekregen om een uitvraag over niet-financiële risico’s in te vullen. Lees meer

Gedrag en cultuur

Onderzoek niet-financiële risico’s 2018

DNB heeft de beantwoording onderzocht van pensioenfondsen op IT en Operationele risico’s in de sectorbrede uitvraag naar niet-financiële risico’s in 2018. Lees meer

Uitkomsten materiële toetsing pensioeninstellingen

DNB heeft de documenten van een aantal pensioenfondsen getoetst aan de pensioenwet- en regelgeving. De uitkomsten. Lees meer

Bankgebouw

Premiepensioeninstellingen: Toepassing Joint Guidelines op vvgb

De Europese herziene Joint Guidelines leiden tot wijzigingen in de beoordeling door DNB van aanvragen voor verklaringen van geen bezwaar (vvgb) van premiepensioeninstellingen. Lees meer

Brexit-voorbereidingen

De Europese Raad van 10 april 2019 besloot tot uitstel van de Brexit-datum tot uiterlijk 31 oktober 2019. Lees meer

Brexit

Printversie