Nieuwbrief Pensioenen april 2020

Nieuwsbericht
Datum 6 april 2020

In dit nummer: Update COVID-19; Extra aandacht voor scenarioanalyse bij collectieve waardeoverdrachten; Uitvraag niet-financiële risico’s 2020; Uitkomsten onderzoek energielabels

Update COVID-19

De wereldwijde crisis rond de corona-pandemie heeft grote maatschappelijke impact met zware gevolgen voor de volksgezondheid. Ook voor de financiële sector zijn de gevolgen groot. DNB heeft in de afgelopen weken maatregelen genomen in verband met het coronavirus. Gaag informeren wij u over de maatregelen voor pensioenfondsen. Lees meer

Cijfers

Extra aandacht voor scenarioanalyse bij collectieve waardeoverdrachten

De recente turbulentie op de financiële markten als gevolg van de Corona-pandemie kan ook gevolgen hebben voor collectieve waardeoverdrachten. Lees meer

Uitvraag niet-financiële risico’s 2020

DNB doet sectorbreed onderzoek naar niet-financiële risico’s die belangrijk zijn voor een beheerste en integere bedrijfsvoering. Lees meer

Plein-DNB

Uitkomsten onderzoek energielabels

DNB heeft een analyse gemaakt van de energielabelverdeling binnen de commercieel vastgoed portefeuilles van pensioenfondsen. Lees meer

Printversie