Nieuwsbrief Pensioenen augustus 2019

Nieuwsbericht
Datum 28 augustus 2019
In dit nummer: Handreiking sanctiewet voor pensioenfondsen; Uitnodiging informatiebijeenkomst toetsingen; Brexit-voorbereidingen; Methoden om klimaatgerelateerde risico’s te beoordelen; Discussieer mee over Artificial Intelligence; Drie jaar InnovationHub en Maatwerk voor Innovatie – Ervaringen en Inzichten; Kort nieuws

Handreiking sanctiewet voor pensioenfondsen

In 2016 heeft DNB aandacht gevraagd voor de naleving van sanctieregelgeving bij pensioenfondsen. DNB heeft daarbij een handreiking onder de aandacht gebracht waarin de verplichtingen van pensioenfondsen worden toegelicht. Lees meer

Sanctie wet Wetboek

Uitnodiging informatiebijeenkomst toetsingen

DNB organiseert op maandagmiddag 11 november een informatiebijeenkomst over toetsingen. DNB organiseert deze bijeenkomsten met enige regelmaat. Lees meer

Brexit-voorbereidingen

De Europese Raad van 10 april 2019 besloot tot uitstel van de Brexit-datum tot uiterlijk 31 oktober 2019. Ondanks dit uitstel, is het risico op een no-deal Brexit per 1 november 2019 nog steeds reëel, en lijkt de kans hierop groter te zijn geworden tegen de achtergrond van de politieke ontwikkelingen in het VK Lees meer

Brexit

Methoden om klimaatgerelateerde risico’s te beoordelen

Op 23 juli publiceerde het Central Banks and Supervisors Network for Greening the Financial System (NGFS) een overzicht van het academische werk dat is gedaan om de impact van klimaatverandering op de economie en het financiële systeem te modelleren. Lees meer

Discussieer mee over Artificial Intelligence

DNB roept partijen op te reageren op een discussiedocument over artificial intelligence. Lees meer

Artificiële intelligentie

Drie jaar InnovationHub en Maatwerk voor Innovatie – Ervaringen en Inzichten

Met de InnovationHub en Maatwerk voor Innovatie (Maatwerk) ondersteunen DNB en AFM marktpartijen met innovatieve financiële producten, diensten en bedrijfsmodellen. Sinds de start in 2016 hebben de toezichthouders meer dan 650 vragen beantwoord. Daardoor hebben we veel ervaringen en inzichten opgedaan. Deze delen we in ons rapport ‘Continu in dialoog. Lessons learned na drie jaar InnovationHub en Maatwerk voor Innovatie’. Met dit rapport roepen we marktpartijen op om mee te denken over de voortzetting en verdere invulling van de InnovationHub en Maatwerk Lees meer

Kort nieuws

Hierin aandacht voor: Engelse versie Q&A informatiebeveiliging; Verandering in het FTK- en PPI-rapportagekader
Lees meer

Kort Nieuws

Printversie