Bert Boertje: ‘In 2017 zetten we in op verandering’

Nieuwsbericht
Datum 29 november 2016

Ook in 2017 zijn de financiële positie, de toekomstbestendigheid en het verandervermogen belangrijke uitdagingen voor de pensioensector. In het toezicht in 2017 richt DNB zich hierop. Een interview met divisiedirecteur Bert Boertje over de Toezicht Vooruitblik.

Bert Boertje

Wat zijn de aandachtspunten?
‘Een grote bedreiging op dit moment is dat meerdere fondsen komend jaar mogelijk moeten korten op de bestaande pensioenrechten en toezeggingen. De noodzaak wordt vastgesteld op basis van de cijfers van ultimo 2016. Of de dreiging ook werkelijkheid wordt, hangt dus mede af van de rentestand en de aandelenbeurzen op dat moment. Het tweede belangrijke aandachtspunt draait om de toekomstbestendigheid van ons pensioenstelsel. Duidelijk is dat ons stelsel niet langer houdbaar is, en dat het anders moet. DNB gaat ook in 2017 kijken hoe pensioenfondsen zich hier klaar voor maken.’  

Welke onderzoeken kunnen pensioenfondsen in 2017 verwachten?
‘Samen met de AFM onderzoeken we hoe de fondsen communiceren met hun achterban over eventuele kortingen en indexaties. Komen ze met een duidelijk verhaal? Anders is er kans op brokken: denk aan deelnemers die niet voorbereid zijn op kortingen. Een ander onderzoek betreft het verandervermogen van fondsen. Het stelsel gaat op zijn kop. De fondsen moeten dan ook goed kunnen inspelen op de grote veranderingen die op komst zijn, ook al is nu nog niet duidelijk hoe ons nieuwe stelsel eruit komt te zien. Nieuw dit jaar is ons onderzoek naar de kwaliteit van de pensioenadministraties van pensioenfondsen en dan met name de vraag of die robuust en toekomstbestendig zijn. Alle veranderingen in de pensioensector zullen immers ook grote gevolgen hebben voor de pensioenadministratie. Het is zaak om die op tijd hiervoor klaar te hebben.’  

Hoe wil DNB bijdragen aan een duurzame en toekomstbestendige pensioensector?
‘Voor de toekomstbestendigheid van het stelsel is het belangrijk dat de fondsen hierover het gesprek aangaan met de deelnemers. Tevens moeten de fondsen beschikken over voldoende verandervermogen om de transitie te kunnen maken. Met ons onderzoek naar de kwetsbare fondsen willen we deze fondsen activeren om tijdig plannen te maken. Bijvoorbeeld om elders onderdak te vinden.’  

DNB wil transparanter zijn over haar activiteiten. Wat staat op het programma voor 2017?
‘We gaan graag in gesprek met onze stakeholders. We zoeken het publiek en de fondsen intensief op: we organiseren seminars, rondetafelgesprekken en houden speeches op discussiebijeenkomsten. En we informeren de pensioenfondsen met welke onderzoeken zij in 2017 te maken krijgen. Veel positieve respons krijgen we op onze onderzoeken naar duurzaam beleggen. Daar gaan we dan ook vervolg aan geven.’  

Meer informatie
In de Toezicht Vooruitblik vindt u de prioriteiten en onderzoeken van DNB voor 2017.  

Onderzoeken

  • Duidelijke verwachtingen: correcte en heldere informatievoorziening
  • Verandervermogen, beheersing strategische risico’s en effectiviteit van bestuursmodellen
  • Houdbare bedrijfsmodellen en beheerste consolidatie
  • Robuuste pensioenadministraties
  • Systematische risicoanalyse (SIRA)

> Terug naar de Nieuwsbrief