Nieuwsbrief Pensioenen februari 2016

Nieuwsbericht
Datum 29 februari 2016

In dit nummer: Vergunningaanvragen APF; Lancering vernieuwde site over financiële stabiliteit; Vervolgonderzoek naar integriteitsrisico’s; Kort nieuws

Vergunningaanvragen APF

Sinds de inwerkingtreding van de Wet Algemeen Pensioenfonds op 1 januari hebben vijf partijen een vergunning voor een APF bij DNB aangevraagd. Lees meer

Onderzoek

Lancering vernieuwde site over financiële stabiliteit

DNB lanceert een vernieuwde website over haar financiële stabiliteitstaak. Lees meer

Vervolgonderzoek naar integriteitsrisico’s

Ook dit jaar doet DNB onderzoek naar de systematische integriteitsrisicoanalyses van pensioenfondsen. Lees meer

Handen

Kort nieuws

Presentaties actuariële middag, FATF-waarschuwingslijsten: update februari Lees meer

Printversie van deze DNB Nieuwsbrief