Vergunningaanvragen APF

Nieuwsbericht
Datum 29 februari 2016

Sinds de inwerkingtreding van de Wet Algemeen Pensioenfonds op 1 januari hebben vijf partijen een vergunning voor een APF bij DNB aangevraagd.

Onderzoek

Uit de eerste beoordeling door DNB blijkt dat de aanvragen meestal niet compleet zijn ingediend. De aanvragers zijn daarover geïnformeerd en in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende informatie alsnog te leveren. Daarmee is de wettelijke beslistermijn van dertien weken, opgeschort.  

Ook zijn er nog inhoudelijke aandachtspunten. Indien deze aandachtspunten tijdig worden opgelost, verwacht DNB in de loop van het tweede kwartaal de eerste vergunningen te kunnen verlenen.  

Q&A’s APF
DNB heeft op Open Boek Toezicht een speciale pagina gemaakt over het APF. U vindt hier antwoorden op veelgestelde vragen. Nieuw zijn een Q&A over het weerstandvermogen dat een APF moet aanhouden en een Q&A over de financiële opzet en premiedemping bij een startend pensioenfonds of een startende kring van een APF.  

Gesprekken
Partijen die van plan zijn een APF op te richten, zijn welkom om bij DNB te spreken over wat er komt kijken bij een vergunningaanvraag. Zij kunnen een mail met onderbouwing van de concrete plannen in een business plan sturen naar markttoegang@dnb.nl .

> Terug naar de Nieuwsbrief