Waardeoverdracht kleine pensioenen

Nieuwsbericht
Datum 26 juni 2019

Pensioenuitvoerders mogen sinds dit jaar kleine pensioenen automatisch overdragen. Maar dat mag alleen als het gaat om een klein pensioen, dat is ontstaan na een baanwisseling.

Dit is geregeld met de Wet waardeoverdracht klein pensioen. Recent hebben de Pensioenfederatie, het Verbond van Verzekeraars en de Stichting van de Arbeid opgeroepen het bereik van de wet uit te breiden met kleine pensioenen die door een andere oorzaak zijn ontstaan dan baanwisseling. Daarbij gaat het vooral om (kleine) pensioenen ontstaan na beëindiging van de uitvoeringsovereenkomst door de werkgever.

DNB wijst erop dat pensioenuitvoerders gehouden zijn aan de wet zoals die nu luidt. Dit betekent dat een pensioenuitvoerder, die ook kleine pensioenen met een andere ontstaansoorzaak overdraagt, handelt in strijd met de wet.

> Terug naar de Nieuwsbrief