Nieuwsbrief Pensioenen juni 2019

Nieuwsbericht
Datum 26 juni 2019

In dit nummer: Advies commissie parameters; Brief on-site beleggingsonderzoeken; Consultatie wijzigingen beleidsregel geschiktheid; Waardeoverdracht kleine pensioenen; Wijzigingen MT Toezicht pensioenen; Risico’s financiële stabiliteit nemen toe

Advies commissie parameters

Wat betekent het advies van de commissie parameters voor pensioenfondsen? Lees meer

Cijfers

Brief on-site beleggingsonderzoeken

Binnenkort ontvangen alle pensioenfondsen een brief van DNB met informatie over de uitvoering van on-site beleggingsonderzoeken en de meest voorkomende bevindingen van die onderzoeken. Lees meer

Consultatie wijzigingen beleidsregel geschiktheid

DNB en de AFM consulteren de wijzigingen in de beleidsregel geschiktheid 2012. Wat verandert er voor uw sector? Lees meer

Gedrag en cultuur

Waardeoverdracht kleine pensioenen

Pensioenuitvoerders mogen sinds dit jaar kleine pensioenen automatisch overdragen. Maar dat mag alleen als het gaat om een klein pensioen, dat is ontstaan na een baanwisseling. Lees meer

Wijzigingen MT Toezicht pensioenen

Arnoud Vossen en Liesbeth Goverse verlaten per 1 juli het toezicht op pensioenfondsen. Lees meer

Risico’s financiële stabiliteit nemen toe

Op 5 juni publiceerde DNB haar Overzicht Financiële Stabiliteit (OFS) Voorjaar 2019. Daarin waarschuwt DNB dat de risico’s voor de financiële stabiliteit toenemen. Lees meer

Risico’s organisatorische veranderingen meenemen in SIRA

Printversie