Advies commissie parameters

Nieuwsbericht
Datum 26 juni 2019

Wat betekent het advies van de commissie parameters voor pensioenfondsen?

Cijfers

Op 11 juni kwam het advies van de Commissie Parameters naar buiten over de door pensioenfondsen te hanteren parameters voor rendement en inflatie, de scenarioset en de UFR-methode. De minister van SZW heeft besloten dat de parameters voor rendement en inflatie per 1 januari 2020 worden aangepast. DNB heeft besloten de voorgestelde UFR-methodiek te implementeren, maar zal dit niet eerder doen dan op 1 januari 2021.

Rendement en inflatie

Het kabinet geeft in de Kamerbrief aan dat de nieuwe maximale rendements- en minimale inflatieparameters vanaf 1 januari 2020 gelden. Dit betekent dat alle berekeningen - die fondsen voor toezichtdoeleinden maken - vanaf die datum moeten voldoen aan de nieuwe maximale rendements- en minimale inflatieparameters. Dit geldt bijvoorbeeld voor het herstelplan dat in 2020 ingediend moet worden. De premie die pensioenfondsen vaststellen over 2020 valt wel nog onder de oude parameters zoals aangegeven in de kabinetsbrief, aangezien deze premie in 2019 wordt bepaald. Bij die berekening hoeft dus geen rekening gehouden te worden met de nieuwe parameters.

UFR-methode

DNB heeft besloten het UFR-advies te omarmen, maar niet eerder dan op 1 januari 2021 te implementeren. Tot die tijd zal de huidige UFR-methodiek blijven bestaan en heeft de nieuwe UFR geen impact op de dekkingsgraden. Wat het effect van de nieuwe UFR op de dekkingsgraden vanaf het moment van implementatie zal zijn, is nu moeilijk te bepalen. Dat is afhankelijk van de renteontwikkeling. Het verschil in hoogte van de huidige en de nieuwe UFR zal bij gelijkblijvende, dan wel stijgende rentes in de loop van tijd kleiner worden. De impact van de overgang naar de nieuwe UFR-methode wordt daarmee geringer.

Scenarioset

De commissie parameters heeft ook geadviseerd over de scenarioset die pensioenfondsen moeten gebruiken voor de haalbaarheidstoets en voor communicatie. De commissie adviseert om de scenarioset te baseren op hetzelfde onderliggende KNW-model, maar de parameters te herkalibreren. DNB zal de nieuwe set vanaf het eerste kwartaal van 2020 publiceren. Vanaf dan moeten pensioenfondsen dus met die set rekenen.

> Terug naar de Nieuwsbrief