Belemmeringen en dilemma’s bij consolidatie

Nieuwsbericht
Datum 6 maart 2020

DNB is het afgelopen jaar met de sector in dialoog gegaan over belemmeringen en dilemma’s die pensioenfondsen ervaren bij het maken van keuzes ten aanzien van hun toekomst.

De Nederlandsche Bank

DNB heeft daarvoor gesproken met personen die in verschillende functies werken bij en voor fondsen die met consolidatie te maken hebben of hebben gehad. Uit die gesprekken is het volgende naar voren gekomen. 

Onzekerheden werken belemmerend

Fondsbesturen hebben de toekomst van het fonds nadrukkelijk op de agenda staan en doen er alles aan de juiste afwegingen bij dit onderwerp te maken. De onzekerheden over de toekomst, waarbij de uitwerking van het nieuwe pensioenstelsel nadrukkelijk werd genoemd, werken daarbij belemmerend. Door zulke onzekerheden kan het moeilijk zijn om een daadwerkelijk stap in de consolidatie te nemen en wordt de voorkeur gegeven aan afwachten. Pensioenfondsen kunnen echter ook anticiperen op onzekerheden door deze als scenario mee te nemen als het over de toekomst van het pensioenfonds gaat. 

Betrokkenheid kan ook té groot zijn

Bestuurders, intern toezichthouders, dienstverleners en adviseurs laten grote betrokkenheid zien bij pensioenfondsen. Gesprekspartners signaleerden echter ook dat die betrokkenheid er soms toe leidt dat het moeilijk is om afstand te nemen van het fonds, waardoor consolidatie geen optie is. Ze geven aan dat eigen belang een rol kan spelen, waardoor het onderwerp consolidatie wordt vermeden. Ten slotte zijn betrokkenen soms in meerdere hoedanigheden betrokken bij een consolidatietraject, wat impact kan hebben op de daadwerkelijke besluitvorming. DNB verwacht dat betrokkenen objectief zijn in hun handelen en daarbij het belang van de deelnemer voorop zetten. 

Vroegtijdig overleg met DNB kan proces makkelijker maken

Ook in het proces tot liquidatie zelf kunnen zich belemmeringen voordoen. Zo benoemen gesprekspartners onduidelijkheid over de beoordeling van, en het proces bij, DNB. Die onduidelijkheid wil DNB graag wegnemen. Als het pensioenfonds en DNB vroegtijdig het beoordelingsproces bespreken, kunnen de processen efficiënter doorlopen worden en zijn vragen bij de beoordeling van DNB geen verrassing voor het bestuur. Daarbij blijft de verantwoordelijkheid voor een voorspoedig en juist liquidatieproces uiteraard bij het fondsbestuur. Fondsen die hier behoefte aan hebben, kunnen contact opnemen met DNB om een (voor)gesprek te plannen.

Terug naar de website