Update iForum: Samen aan de slag

Nieuwsbericht
Datum 6 maart 2020

Het iForum is de katalysator en verbindende schakel tussen DNB en het financieel ecosysteem op het thema technologische innovatie. Wat is de voortgang rondom het iForum sinds de laatste update eind december?

iForum

Van idee naar Plan van Aanpak

Op 15 januari hebben we in een workshop met vertegenwoordigers uit de sector een verdiepingsslag gemaakt op een aantal initiatieven die eerder gezamenlijk zijn geprioriteerd. Dit is in koppels (DNB en sector) uitgewerkt in een voorstel tot concreet plan van aanpak. Ook is met hulp van de sector een standaard format opgesteld dat als basis dient voor toekomstige initiatieven. 

De volgende initiatieven starten snel binnen het iForum:

  • Meer inzicht in indirecte kosten toezicht: via een pilot met verzekeraars is het voorstel om te onderzoeken in hoeverre sprake is van dubbele uitvragen door DNB en de tijd die het kost om hieraan te voldoen.
  • Procesinformatie: dit initiatief richt zich onder meer op identificatie van verbeterideeën met betrekking tot statusinformatie bij een aantal veelvoorkomende uitvragen en rapportages. Hiervoor zoeken we participanten vanuit de sector die betrokken zijn bij het aanleveren van informatie aan DNB. Specifiek voor het onderwerp statusinformatie in Digitaal Loket Toezicht van DNB nodigen wij gebruikers uit voor een ééndaagse workshop op 24 maart.
  • Verbeteren user-experience van het huidige toezicht-portaal: Het doel is om de gebruikservaring van het digitaal loket van DNB te vergroten, door middel van een tevredenheidsonderzoek bij dagelijkse gebruikers en een workshop met de sector en DNB. Graag nodigen wij hiervoor gebruikers uit van Digitaal Loket Toezicht van DNB tijdens een ééndaagse workshop op 24 maart. (zie hieronder hoe u hierbij betrokken kunt worden).
  •  Herziening van rentebenchmarks: een aanvullend initiatief gaat over de benchmarktransitie die DNB zal monitoren bij een groep financiële instellingen door middel van een data uitvraag. DNB wil via het iForum voorafgaand aan deze data uitvraag feedback vanuit de sector ophalen om onduidelijkheden bij de uiteindelijke beantwoording daarvan te voorkomen. Voor deze data uitvraag zoeken we kleine banken, grote verzekeraars en pensioenfondsen. 

We willen op korte termijn starten met de realisatie van deze initiatieven. Via de brancheverenigingen (NVB, Verbond van Verzekeraars, Pensioenfederatie) delen wij de voorstellen tot plan van aanpak. Wilt u graag betrokken worden en is uw organisatie geen lid van een van de genoemde organisaties? Dan horen wij dat graag via iforum@dnb.nl. Ook staan wij binnen het iForum open voor verdiepende samenwerking met de sector door middel van een tijdelijke detachering bij DNB. 

Oprichtingscharter iForum

Tijdens de workshops hebben we stilgestaan bij het doel en werking van het iForum. Dit is verwerkt in een oprichtingscharter. We vinden het belangrijk dat elke geïnteresseerde hierop input kan geven. Daarom hebben we charter op onze website gepubliceerd met het verzoek om feedback.

Terug naar de website