Cijfermatige onderbouwing collectieve waardeoverdracht

Nieuwsbericht
Datum 6 maart 2020

DNB heeft de verwachtingen bij (de onderbouwing van) het besluit tot collectieve waardeoverdracht concreter gemaakt, waarin inzicht in de impact van de collectieve waardeoverdracht op groepen belanghebbenden centraal staat.

Cijfers

Een collectieve waardeoverdracht is voor alle betrokkenpartijen een ingrijpende gebeurtenis met potentieel grote impact op (groepen van) deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden. De potentiële impact op deelnemersgroepen is groter naarmate de ontvangende en overdragende partijen sterker van elkaar verschillen, in financiële zin, maar ook in termen van risicohouding, aard van de regeling, en de groen- of grijsheid van het deelnemersbestand. 

Daarom verwacht DNB dat de bij collectieve waardeoverdrachten betrokken partijen op adequate wijze cijfermatig onderbouwen en in de besluitvorming meewegen wat de impact van de collectieve waardeoverdracht is op verschillende groepen (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden. DNB kan deze cijfermatige onderbouwing ook opvragen en toetsen aan de in deze guidance neergelegde uitgangspunten. 

Indien de omvang van de collectieve waardeoverdracht relatief beperkt is ten opzichte van de omvang van het ontvangende en/of overdragende pensioenfonds, kan een cijfermatige onderbouwing van de effecten van de CWO op de ontvangende en/of overdragende populatie achterwege blijven. DNB beoordeelt dit op basis van een onderbouwd verzoek. 

Meer informatie vindt u op de website van DNB.

> Terug naar de website