Good practices intern toezicht

Nieuwsbericht
Datum 31 mei 2016

DNB heeft onderzoek gedaan naar de werking van visitatiecommissies bij pensioenfondsen. Uit dat onderzoek heeft DNB een aantal good practices gehaald.

Seminars

Adequaat intern toezicht borgt een beheerste en integere bedrijfsvoering en een evenwichtige belangenafweging. Daarom beoordeelt DNB regelmatig de werking van het interne toezicht. In 2015 heeft DNB gekeken naar het interne toezicht in de vorm van visitatiecommissies. Op dit moment heeft twee derde van de pensioenfondsen het intern toezicht ingericht door middel van een jaarlijkse visitatie.

In dit onderzoek, dat DNB heeft uitgevoerd bij middelgrote pensioenfondsen (T2), is gekeken naar:

  • de houding van het bestuur ten opzichte van de visitatiecommissie
  • de kwaliteit van de visitatie

DNB heeft hierbij veel goede voorbeelden gezien, maar er is ook ruimte voor verbetering, zowel voor bestuurders van een pensioenfonds als voor visiteurs.
De goede voorbeelden heeft DNB in een brochure uiteengezet. Deze brochure is zowel voor bestuurders met een visitatiecommissie als voor visiteurs interessant.

U kunt de brochure downloaden via deze link.