Onderzoeken visie en strategie en toekomstbestendigheid

Nieuwsbericht
Datum 30 mei 2017

DNB voert in 2017 bij middelgrote pensioenfondsen onderzoeken uit naar de visie en strategie en naar de houdbaarheid van het bedrijfsmodel.

Verrekijker

Visie en strategie
In navolging van het onderzoek dat in 2016 heeft plaatsgevonden onder grote (T3 en T4) pensioenfondsen zal in 2017 ook voor alle middelgrote (T2) fondsen het onderwerp visie en strategie op de agenda staan.  

Het doel is dat pensioenfondsen weloverwogen nadenken over risico’s en over kansen zodat ze goed zijn voorbereid op de toekomst. Om de regie bij nieuwe ontwikkelingen te behouden is het van belang dat pensioenfondsen voldoende wendbaar en weerbaar zijn. DNB velt geen oordeel over de strategie zelf, maar gaat met de bestuurders de dialoog aan over de weldoordachte visie en strategie van het fonds.  

DNB gaat vanaf het najaar 2017 de komende twee jaar met alle middelgrote (T2) fondsen hierover in gesprek. Om dit gesprek goed te kunnen voeren, vraagt DNB de missie, visie en strategie op van deze pensioenfondsen. De 25 grootste T2 fondsen hebben inmiddels een brief ontvangen met een toelichting wat DNB vraagt. Medio juni 2017 zullen de overige fondsen ook een brief ontvangen in aansluiting op het TMP-seminar van 1 en 2 juni 2017. De strategiedocumentatie van de top-25 fondsen ontvangt DNB graag uiterlijk op 1 september 2017 en van de overige fondsen uiterlijk op 1 oktober 2017. De fondsen die zijn geselecteerd voor het hieronder genoemde onderzoek naar de toekomstbestendigheid, ontvangen geen brief vanuit het onderzoek naar visie en strategie.  

Toekomstbestendigheid
Net als in de afgelopen jaren, doet DNB ook in 2017 onderzoek naar de houdbaarheid van het bedrijfsmodel van kleine en middelgrote pensioenfondsen. DNB beoogt daarmee dat pensioenfondsen met een kwetsbaar bedrijfsmodel tijdig actie ondernemen om de kwetsbaarheden tegen te gaan of, indien dat niet mogelijk is, hun activiteiten beheerst af te wikkelen.  

Op basis van een aantal financiële en niet-financiële indicatoren (bijvoorbeeld governance en operationele aspecten) heeft DNB 25 pensioenfondsen geïdentificeerd met een mogelijk verhoogde kwetsbaarheid. Deze fondsen ontvangen binnenkort een brief waarin DNB verzoekt om de toekomstbestendigheid te onderzoeken en een toekomstplan op te stellen. In de brief wordt ook een toelichting gegeven op de door DNB gesignaleerde kwetsbaarheden. De fondsen wordt verzocht om het toekomstplan uiterlijk op 1 september 2017 in te dienen.

> Terug naar de Nieuwsbrief