Inleveren documenten via DLT

Nieuwsbericht
Datum 29 mei 2019

Sinds maart is het Digitaal Loket Toezicht (DLT), dienst organisatiegegevens, voor alle pensioenfondsen beschikbaar. Een aantal fondsdocumenten kunt u alleen nog via het DLT naar DNB sturen.

De volgende documenten kunt u vanaf nu alleen nog maar via het DLT bij DNB aanleveren:

  • Jaarverslag
  • Accountantsverslag
  • Actuarieel rapport – zowel adviserend als certificerend
  • ABTN
  • Deskundigheidsmatrix
  • Statuten
  • Pensioenreglement
  • Uitvoeringsovereenkomst
  • Visitatierapport of rapport van Raad van Toezicht
  • ERB 

U kunt deze documenten uploaden via het DLT – organisatiegegevens onder het tabje documenten. Dit betekent dat dus ook de diverse documenten over jaarwerk 2018 (jaarverslag, accountantsverslag, actuarieel rapport – zowel adviserend als certificerend) via DLT moeten worden ingeleverd.

Vragen over het inleveren via DLT kunt u stellen aan info@dnb.nl.


> Terug naar de Nieuwsbrief