Oproep netwerk centrale banken om verduurzaming

Nieuwsbericht
Datum 29 mei 2019

Het Central Banks and Supervisors Network for Greening the Financial System (NGFS) roept centrale banken, toezichthouders en andere stakeholders op om in actie te komen en het financiële systeem te verduurzamen.

NGFS

In april publiceerde het NGFS het rapport “A Call for Action” met zes concrete aanbevelingen voor het wereldwijd vergroenen van het financiële systeem.

Aanbevelingen

Vier aanbevelingen richten zich op centrale banken en toezichthouders, bijvoorbeeld: integreer klimaat gerelateerde risico’s in de uitvoering van taken ten aanzien van financiële stabiliteit, microprudentieel toezicht en het reservebeheer. Het NGFS doet ook twee aanbevelingen aan beleidsmakers om het werk van centrale banken en toezichthouders te ondersteunen, zoals het ontwikkelen van een taxonomy en robuust en internationaal consistent kader voor rapportage over klimaat- en milieuzaken.

Verdere plannen

Er moet nog het nodige analytische werk verzet worden om centrale banken en toezichthouders te voorzien van de juiste methoden en technieken om klimaatgerelateerde risico’s in het financiële systeem vast te stellen, te kwantificeren en terug te dringen. Daarom zal het NGFS in het komende jaar verschillende technische documenten uitbrengen op het gebied van (i) klimaat- en milieugerelateerde risicobeheersing voor toezichthoudende autoriteiten en financiële instellingen, (ii) klimaatrisicoanalyse op basis van scenario's en (iii) de integratie van duurzaamheidscriteria in het portefeuillebeheer van centrale banken.

Het NGFS

Het NGFS is een internationaal samenwerkingsverband van 36 centrale banken en toezichthouders die op vrijwillige basis een bijdrage leveren aan het versterken van inspanningen die nodig zijn om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Voorzitter van het NGFS is Frank Elderson, directeur van De Nederlandsche Bank.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de website van DNB en de website van de Banque de France.


> Terug naar de Nieuwsbrief