Kort nieuws

Nieuwsbericht
Datum 29 mei 2019

Hierin aandacht voor: Update Q&A over antecedenten; Inschrijving TMP Seminar Duurzaamheid en Diversiteit; Overzicht Financiële Stabiliteit digitaal.

Informatieverzoeken

Update Q&A over antecedenten

DNB publiceert een nieuwe, uitgebreidere Q&A over antecedenten bij toetsing.

Bij toetsingen van beleidsbepalers kijkt DNB onder meer naar antecedenten. Daarover krijgt DNB geregeld vragen. Bijvoorbeeld: “Wat houdt de meldplicht voor antecedenten in?”, “Leveren informele maatregelen een antecedent op?” of “Hoe weegt DNB een antecedent bij een toetsing of hertoetsing?”. Daarom heeft DNB een nieuwe, uitgebreidere Q&A gepubliceerd in Open Boek Toezicht. Voor vragen kunt u mailen naar: toetsing.expertisecentrum@dnb.nl.

Inschrijving TMP Seminar Duurzaamheid en Diversiteit

De aanmelding voor het jaarlijkse pensioenseminar voor middelgrote pensioenfondsen is geopend.

Op 18 april heeft DNB per e-mail de uitnodiging voor het jaarlijkse TMP-seminar naar de besturen van middelgrote pensioenfondsen gestuurd. Bestuursleden hebben de keuze uit twee data om het seminar bij te wonen: donderdag 27 juni óf vrijdag 28 juni. Vanaf 12.00 uur staat de lunch klaar. Het inhoudelijk programma start om 13.00 uur. Bestuursleden kunnen zich inschrijven via de website. Per pensioenfonds kunnen zich maximaal twee bestuurders aanmelden. De inschrijving duurt tot en met 19 juni.

Overzicht Financiële Stabiliteit digitaal

Op 5 juni publiceert DNB haar Overzicht Financiële Stabiliteit (OFS) Voorjaar 2019. Anders dan voorgaande edities wordt het OFS voortaan alleen digitaal uitgebracht.

U kunt het OFS vanaf 5 juni downloaden op dnb.nl. Wilt u het rapport voortaan direct na publicatie in de mail ontvangen? Meldt u dan aan via dnb.nl/aanmelden.

In het OFS zet DNB de risico’s voor de Nederlandse financiële stabiliteit op een rij. Naast een schets van het algemene risicobeeld, kunt u via de interactieve risicokaart in één oogopslag zien waar risico’s zich manifesteren, hoe acuut en groot een risico is en hoe een risico op de middellange termijn zich ontwikkelt. Per risico is vervolgens verdiepende informatie beschikbaar.


> Terug naar de Nieuwsbrief