DLT-meldingen uitbesteding verder uitgebreid

Nieuwsbericht
Datum 13 november 2019

Vanaf november is het Digitaal Loket Toezicht (DLT) uitgebreid met twee nieuwe meldingen voor pensioenfondsen en ppi’s.

E-mail

Het gaat om de melding uitbesteding werkzaamheden sleutelfuncties en de uitbestedingen betreffende werkzaamheden vermogensbeheer. Deze meldingen kunnen nu rechtstreeks in DLT worden opgevoerd, de mailbox is niet langer werkzaam. In het DLT zijn hiertoe twee nieuwe formulieren opgenomen. IT, Cloud en overige- uitbestedingsmeldingen konden al via het Digitale Loket worden ingediend.

Een pensioenfonds of ppi mag in beginsel het houderschap van sleutelfuncties uitbesteden. Het is veelal niet mogelijk het houderschap van risicobeheerfunctie en de interne auditfunctie buiten de organisatie te beleggen. Uitbesteding van het houderschap van de actuariële functie aan de waarmerkend actuaris werd door wetgever niet bezwaarlijk geacht en is wettelijk mogelijk gemaakt.

IORP II verplicht pensioenfondsen en ppi’s om DNB tijdig melding te doen van het uitbesteden van kritieke of belangrijke werkzaamheden aan een derde. Kritieke of belangrijke onderuitbesteding valt ook onder de meldingsplicht van het pensioenfonds of de ppi. Indien sprake is van kritieke of belangrijke (onder)uitbesteding van vermogensbeheer van het pensioenfonds of de ppi, stelt het pensioenfonds of de ppi DNB daarvan in kennis vóórdat de overeenkomst met de derde waaraan de werkzaamheden worden uitbesteed in werking treedt of de feitelijke dienstverlening start. De uitbesteding vereist geen voorafgaande goedkeuring door DNB. In het formulier voor de uitbestedingen van werkzaamheden vermogensbeheer kan de startdatum van de uitbesteding en het uitbestede vermogen worden opgegeven. Verder wordt er gevraagd naar gegevens over de nieuwe dienstverlener, en een opgave van de partijen welke meer dan 30 procent van het totale vermogen beheren.

De uitbesteding door een pensioenfonds of een ppi aan een derde vereist geen voorafgaande goedkeuring door DNB. Dat betekent dat DNB nadat een melding door een pensioenfonds of ppi is ontvangen, deze melding zal betrekken in het doorlopend risicogebaseerde toezicht. Als er vragen zijn over de melding zelf, dan ontvangt het fonds via het Digitaal Loket Toezicht (DLT) hiervoor een verzoek om aanvullende informatie. Als er geen verdere vragen zijn, cq alle vragen zijn beantwoord, dan ontvangt het fonds een afsluitende notificatie via het DLT. Voor meer informatie over het DLT verwijzen wij u graag naar de website van DNB over DLT.

Downloads

> Terug naar de Nieuwsbrief