“Met directe onderzoeken bij PUO’s gaan we door”

Nieuwsbericht
Datum 13 november 2019

DNB houdt een pilot met rechtstreeks toezicht op pensioenuitvoeringsorganisaties (PUO’s). Ewout van Ommen, afdelingshoofd On-site Toezicht Pensioenfondsen & Verzekeraars, geeft een update.

Ewout van Ommen

Wat doet DNB precies?

“We doen dit jaar drie pilotonderzoeken bij drie verschillende PUO’s. Het zijn echte toezichtonderzoeken, het pilotkarakter zit hem erin dat we een ander toezichtproces volgen: we doen het onderzoek niet via een fonds, maar rechtsreeks bij de PUO’s. Ook de rapporten schrijven we zoveel mogelijk direct naar hen toe. Het eerste onderzoek, naar de beheersing van de pensioenadministratie, is inmiddels afgerond. Het tweede onderzoek is ver gevorderd, het derde is begin oktober begonnen. De lessen uit het ene onderzoek proberen we meteen toe te passen in het volgende.”

Waarom deze pilot?

“DNB wil verkennen of we efficiënter en effectiever kunnen zijn door directer op PUO’s toezicht te houden. De gedachte hierachter: we hebben contact met één partij maar houden daarmee toezicht op meerdere fondsen tegelijkertijd. De sector heeft de nadrukkelijke wens uitgesproken dat we ons toezicht efficiënter inrichten, zodat de kosten die instellingen maken als gevolg van ons toezicht verminderen.”

Welke inzichten hebben jullie tot nu toe opgedaan?

“Dat zijn er meerdere, laat me drie voorbeelden noemen. Ten eerste: na het eerste pilotonderzoek kregen we van de desbetreffende PUO als feedback dat zij behoefte had aan een modulair onderzoeksrapport. Zo’n rapport bestaat uit een generiek deel met algemene bevindingen en specifieke delen met bevindingen per fonds. Het generieke deel kan de PUO delen met alle klanten. Deze modulaire rapportagevorm toetsen we nu in de praktijk in het derde pilotonderzoek.

Ten tweede hebben we geleerd over het vinden van de juiste balans tussen twee belangrijke aspecten: enerzijds het leggen van de regie bij de PUO in het informeren van fondsen en het opvolgen van bevindingen, en anderzijds het waarborgen van de betrokkenheid van de fondsen. Dit luistert nauw en vraagt om goede procesafspraken waarin de rol van alle partijen — PUO, fondsen en DNB — duidelijk is.

Tot slot hebben we ook geleerd over de verschillende juridische mogelijkheden om direct toezicht te houden op PUO’s. Zo hebben we scherper gekregen in welke situaties we PUO’s direct kunnen aanspreken op basis van de Wft en in welke situaties dat niet kan.”

En de hamvraag: gaat DNB door met PUO-toezicht?

“We zitten nog in de pilotfase en pas als alle onderzoeken klaar zijn, gaan we uitgebreid evalueren. Voor de onderzoeksfase kunnen we wel de voorzichtige conclusie trekken dat je efficiëntiewinst kunt behalen, mits je het goed inricht. Daarom gaan we in 2020 door met onderzoeken bij PUO’s. Hoeveel onderzoeken en bij welke organisaties, dat bekijken we de komende maanden.”

> Terug naar de Nieuwsbrief