Nieuwsbrief Pensioenen oktober 2020

Nieuwsbericht
Datum 21 oktober 2020

In dit nummer: Brexit-update; De coronacrisis en VPL-regelingen; Geef uw mening over de impact van DNB op de maatschappij; DNB als partner in de strijd tegen financieel-economische criminaliteit; Publicatie Digitale werkwijze

Brexit-update

DNB roept pensioenfondsen op om – voor zover nog niet gedaan – tijdig met Britse beleggingsdienstverleners in gesprek te gaan en de benodigde acties in gang te zetten, om te voorkomen dat per 1 januari 2021 knelpunten in de dienstverlening ontstaan. Lees meer

Brexit

De coronacrisis en VPL-regelingen

In verband met de coronacrisis en de mogelijk toenemende werkloosheid attenderen wij fondsen die een VPL-regeling uitvoeren die ultimo dit jaar afloopt, op het volgende. Lees meer

Geef uw mening over de impact van DNB op de maatschappij

We nodigen u graag uit om uw mening te geven: Op welke thema’s is de impact van DNB het meest van belang? Lees meer

Geschiktheidstoets

DNB als partner in de strijd tegen financieel-economische criminaliteit

De maatschappelijke urgentie is groot om actiever financieel-economische criminaliteit tegen te gaan, waaronder witwassen, corruptie, fraude en terrorismefinanciering. Dit gebeurt in toenemende mate ook door publiek-private samenwerking (PPS). Financiële instellingen werken dan samen met publieke instanties als politie, opsporingsdiensten en toezichthouders, waaronder DNB in haar rol als integriteitstoezichthouder. Lees meer

Gids over tegengaan van ontbossing

Hoe breng je als financiële instelling in kaart of je ontbossing financiert? Welke financiële risico’s loop je als gevolg hiervan? En hoe kun je de impact op ontbossing inperken? In een op 12 oktober 2020 gepubliceerde gids van de werkgroep Biodiversiteit van het Platform voor Duurzame Financiering, geven acht financiële instellingen antwoord op deze vragen. Lees meer

Insurance aardbol

Publicatie Digitale werkwijze

DNB heeft op 22 juni 2020 haar ‘Werkwijze inzien en kopiëren van digitale gegevens’ (Digitale werkwijze) gepubliceerd in de Staatscourant en op haar eigen Open Boek Toezicht pagina. Lees meer