Kosten toezicht trustkantoren

Nieuwsbericht
Datum 30 augustus 2018

De tarieven voor de kosten van toezicht zijn aangepast; de laagste schijven zijn neerwaarts bijgesteld en er is een schijf toegevoegd.

Geld stapelen

Op 18 juni jl. publiceerde het ministerie van Financiën de Regeling bekostiging financieel toezicht 2018. In de Regeling zijn onder meer de tarieven vastgesteld voor de toezichtkosten voor trustkantoren.

Tarieven

Het totale bedrag dat wordt geheven bij trustkantoren neemt toe met EUR 0,1 miljoen in 2018, een stijging van 3%. Deze stijging wordt met name veroorzaakt door een stijging van de begroting voor instellingen vallend onder bijlage 2 van de Wbft.

Met ingang van 2018 wordt een tariefschijf toegevoegd voor partijen met een omzet groter dan EUR 20 miljoen. De tarieven voor de laagste schijven zijn neerwaarts aangepast: zie onderstaande tabel.

Tarieven Trustkantoren

     

Omzet (* EUR 1.000)

Tarief 2018

Tarief 2017

< 100

4.750

5.000

100 - 200

11.100

11.750

200 - 500

19.000

20.000

500 - 1.000

28.500

30.000

1.000 - 2.000

41.800

44.000

2.000 - 5.000

58.900

62.000

5.000 – 20.000

>20.000

83.600

98.000

88.000

88.000

Meer informatie 

Meer informatie over de toezichtkosten vindt u in de Regeling bft 2018.


> Terug naar de nieuwsbrief