Nieuwsbrief Trustkantoren augustus 2018

Nieuwsbericht
Datum 30 augustus 2018
In dit nummer: Nieuwe wetgeving vereist goede voorbereiding; Hits Paradise Papers blijven melden; eHerkenning nodig voor Digitaal Loket Rapportages; Kosten toezicht trustkantoren; Informatiebijeenkomst toetsingen

Nieuwe wetgeving vereist goede voorbereiding

Trustkantoren moeten goed voorbereid zijn op de invoering van de gewijzigde Wwft.

Lees meer

Stand van zaken nieuwe wetgeving voor trustkantoren

Hits Paradise Papers blijven melden

Trustkantoren moeten regelmatig controleren of hun klanten voorkomen in de Paradise Papers en kritische aandacht hebben voor fiscale structuren.

Lees meer

eHerkenning nodig voor Digitaal Loket Rapportages

Per 31 december 2018 moeten trustkantoren hun rapportages indienen via het Digitaal Loket Rapportages (DLR).

Lees meer

EHerkenning

Kosten toezicht trustkantoren

De tarieven voor de kosten van toezicht zijn aangepast; de laagste schijven zijn neerwaarts bijgesteld en er is een schijf toegevoegd.

Lees meer

Informatiebijeenkomst toetsingen

DNB organiseert maandagmiddag 29 oktober een informatiebijeenkomst over toetsingen.

Lees meer