Aanpak illegale trustkantoren

Nieuwsbericht
Datum 31 januari 2018

DNB neemt signalen van illegale trustdienstverlening zeer serieus. In 2017 heeft DNB alle meldingen hierover onderzocht en aangepakt.

Aanpak DNB van illegale trustkantoren

DNB krijgt nog steeds geregeld signalen van vergunninghoudende trustkantoren over trustdiensten die mogelijk worden verricht door kantoren zonder vergunning van DNB. Zie ook de nieuwsbrief van november 2016.

Aanpak

Ieder signaal van mogelijk illegale activiteiten wordt zo spoedig mogelijk beoordeeld. Als DNB vermoedt dat er mogelijk sprake is van een overtreding, wordt op basis van alle feiten en omstandigheden beoordeeld of de zaak wordt opgepakt. Het feit dat het signaal van een vergunninghoudend trustkantoor komt, weegt daarbij zwaar mee. In 2017 heeft DNB alle meldingen van vergunninghoudende kantoren in behandeling genomen. De aanpak van DNB varieert van een waarschuwingsbrief tot een onderzoek ter plaatse.

Cijfers 2017

In 2017 heeft DNB tien signalen onderzocht van mogelijke overtredingen van de verbodsbepaling. In al die gevallen zal DNB ervoor zorgen dat de overtreding wordt beëindigd. Waar mogelijk zonder, maar zo nodig mét de inzet van formele handhavingsmaatregelen. Denk aan een last onder dwangsom en/of een bestuurlijke boete. Met deze aanpak laat DNB zien dat zij signalen van illegale trustdienstverlening serieus neemt en hiertegen effectief optreedt.

Meldingen aan DNB

U kunt concrete informatie die duidt op illegale trustactiviteiten bij DNB melden door een mail te sturen naar handhaving@dnb.nl. Houdt u er rekening mee dat DNB – gelet op haar geheimhoudingsplicht –geen mededelingen kan doen over wat zij met de informatie doet.

> Terug naar de nieuwsbrief