Kort nieuws

Nieuwsbericht
Datum 31 januari 2018

Hierin aandacht voor: Uitvraag ISI-formulier; Eigen vermogen alternatieve bewaarders; Informatiebijeenkomst toetsingen; Indienen toetsingsformulieren; Rib Wtt Audit Richtlijn voor trustkantoren.

Kort nieuws

Uitvraag ISI-formulier
DNB ontvangt van uw trustkantoor graag uiterlijk 28 februari 2018 een ingevuld ISI-formulier en ondertekende verklaring van het bestuur via E-line DNB. Alle trustkantoren zijn per brief van 14 december 2017 geïnformeerd over de indiening van het Instelling Specifieke Informatie (ISI)-formulier waarin de stand van zaken per 31 december 2017 moet zijn opgenomen. Het ISI-formulier en de verklaring van het bestuur vindt u op dnb.nl. Hier vindt u ook een toelichting.

Inhoudelijke vragen over het invullen van het ISI-formulier kunt u mailen naar isi@dnb.nl. Als u technische vragen heeft (bijvoorbeeld over de indieningsprocedure in E-line of over inlogcodes), kunt u telefonisch contact opnemen met de DNB Servicedesk via telefoonnummer 020 524 61 11 of e-mail servicedek@dnb.nl.

Heeft u geen brief ontvangen? Neem dan direct contact op met DNB per e-mail: isi@dnb.nl. Vermeld hierbij uw adresgegevens.

Eigen vermogen alternatieve bewaarders
De implementatie van de ICBE V-richtlijn in Nederland betekent dat bepaalde bewaarders uiterlijk 18 maart 2018 een bewaardervergunning moeten hebben. Zogenoemde alternatieve bewaarders (vaak vergunninghoudende trustkantoren) zijn van deze nieuwe bewaardervergunningplicht vrijgesteld, mits ze voldoen aan de eisen uit de Vrijstellingsregeling Wft. Toch geldt er per 18 maart 2018 ook voor hen een hogere eigenvermogenseis: EUR 730.000 of hoger.

Informatiebijeenkomst toetsingen
DNB organiseert maandag 5 maart om 14.30 uur weer een informatiebijeenkomst over toetsingen. Tijdens de informatiebijeenkomst geven medewerkers van DNB een toelichting op wat instellingen en te toetsen personen kunnen verwachten tijdens het toetsingsproces. Er komt onder andere aan bod welke voorbereidingen zij moeten treffen, hoe een toetsingsgesprek in zijn werk gaat en welke processtappen er zijn. Uiteraard is er ook ruimte voor vragen.

Vanaf 14.00 uur staat de koffie klaar. Schrijf u in.

Indienen toetsingsformulieren
Sinds 1 september 2017 kunt u uw aanvraag voor toetsingen van bestuurders en commissarissen alleen via het Digitaal Loket indienen. Het is niet meer mogelijk om schriftelijk een aanvraag te doen. DNB kan oude formulieren niet meer in behandeling nemen.

Digitaal indienen is overzichtelijker en daardoor minder foutgevoelig. Dit komt de doorlooptijd van uw aanvraag ten goede. Voor het digitaal indienen van de formulieren voor een vergunningaanvraag, vvgb-aanvraag of bestuurderstoetsing moet u in het bezit zijn van een eHerkenningsmiddel van niveau 3. Dit vraagt u aan via eHerkenning.nl. Er zijn diverse aanbieders van eHerkenningsmiddelen. Aan het aanvragen van een eHerkenning zijn kosten verbonden.

Rib Wtt Audit Richtlijn voor trustkantoren
Graag wijzen wij u op de richtlijn over de Rib Wtt Audit die branchevereniging HQ op 21 november 2017 heeft gepubliceerd.

In deze richtlijn stelt HQ voorwaarden aan de auditor om de kwaliteit en de onafhankelijkheid van de oordeelsvorming te waarborgen. Een auditor moet over aantoonbare actuele kennis en relevante werkervaring beschikken. Ook gelden er nadere bepalingen voor de omvang van de deelwaarneming of steekproef. Naar gelang de grootte van een trustkantoor moet een auditor volgens deze richtlijn vijf, tien of twintig dossiers beoordelen.

> Terug naar de nieuwsbrief