Nieuwsbrief Trustkantoren januari 2018

Nieuwsbericht
Datum 31 januari 2018

In dit nummer: Beperkte blik op fiscale risico’s; Cliëntendossiers onvoldoende belicht in SIRA; Incidentmelding: welke informatie is nodig; Aanpak illegale trustkantoren; Rondetafelbijeenkomsten over maatschappelijke betamelijkheid; Kort nieuws.

Beperkte blik op fiscale risico’s

Meerdere trustkantoren hebben onvoldoende aandacht voor fiscale risico’s van de gehele structuur. Bovendien beperken zij zich onterecht tot enkele belastingsoorten. Lees meer

Beperkte blik op fiscale risico’s

Cliëntendossiers onvoldoende belicht in SIRA

Een aantal trustkantoren vertaalt de SIRA niet of niet goed door naar individuele cliëntendossiers. Mede om die reden voert DNB in 2018 wederom onderzoeken uit naar de werking van de SIRA in de praktijk. Lees meer

Incidentmelding: welke informatie is nodig

DNB ontvangt geregeld incidentmeldingen vanuit de sector. Graag lichten we toe welke informatie we nodig hebben voor een goede beoordeling van het incident. Lees meer

Incidentmelding: welke informatie is nodig

Aanpak illegale trustkantoren

DNB neemt signalen van illegale trustdienstverlening zeer serieus. In 2017 heeft DNB alle meldingen hierover onderzocht en aangepakt. Lees meer

Rondetafelbijeenkomsten over maatschappelijke betamelijkheid

DNB organiseert in de eerste helft van 2018 rondetafelbijeenkomsten om ideeën en visies uit te wisselen over maatschappelijke betamelijkheid. Lees meer

DNB organiseert rondetafelbijeenkomsten over maatschappelijke betamelijkheid

Kort nieuws

Hierin aandacht voor: Uitvraag ISI-formulier; Eigen vermogen alternatieve bewaarders; Informatiebijeenkomst toetsingen; Indienen toetsingsformulieren; Rib Wtt Audit Richtlijn voor trustkantoren. Lees meer