Beperkte blik op fiscale risico’s

Nieuwsbericht
Datum 31 januari 2018

Meerdere trustkantoren hebben onvoldoende aandacht voor fiscale risico’s van de gehele structuur. Bovendien beperken zij zich onterecht tot enkele belastingsoorten.

Beperkte blik op fiscale risico’s

DNB heeft in 2017 onderzoek gedaan naar agressieve belastingplanning en klantanonimiteit bij elf trustkantoren. De resultaten van de individuele onderzoeken zijn of worden binnenkort met de onderzochte trustkantoren gedeeld. De eerste observaties heeft DNB gedeeld in de nieuwsbrieven van mei 2017 en juli 2017.

Meer aandacht voor gehele structuur

Tijdens het onderzoek is het DNB opgevallen dat de onderzochte trustkantoren zich in de meeste gevallen beperken tot de fiscale risico’s van de doelvennootschap en (in mindere mate) de risico’s van de dochter en de directe aandeelhouder van de doelvennootschap. Het onderliggende belastingadvies heeft vaak ook alleen op deze drie lagen betrekking. DNB wijst trustkantoren erop dat zij in het onderzoek naar het doel van de structuur en het risico van betrokkenheid bij strijdigheid met enig wettelijk voorschrift moeten kijken naar fiscale risico’s van de gehele structuur. Een van de zaken die vaak ontbreken, is aandacht voor de fiscale risico’s die samenhangen met de uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s). Trustkantoren gaan bovendien voorbij aan het feit dat een structuur niet alleen risico’s kan hebben voor (internationale varianten van) de vennootschapsbelasting, maar ook voor de belastingen voor natuurlijke personen, zoals de inkomstenbelasting.

‘Family offices’ presteren relatief goed

DNB heeft geconstateerd dat trustkantoren die optreden als zogenaamd ‘family office’ voor overwegend Nederlandse UBO’s de fiscale risico’s van hun cliënten beter analyseren en mitigeren dan andere trustkantoren. Dit is inherent aan de dienstverlening aan hun cliënten. Behalve de klassieke trustdiensten als bestuur en administratie verzorgt een ‘family office’ ook de belastingaangiftes voor alle typen belasting en adviseert het over vermogensplanning. Hierdoor heeft het trustkantoor inzicht in de vermogenspositie van zijn cliënten en beschikt het over jaarrekeningen en belastingaangiften. Het trustkantoor heeft niet alleen inzicht in de fiscale risico’s verbonden aan de dienstverlening, maar is ook in staat deze adequaat te mitigeren.

> Terug naar de nieuwsbrief