Twee dagelijks beleidsbepalers verplicht

Nieuwsbericht
Datum 28 februari 2019

DNB wijst trustkantoren nogmaals op de wettelijke verplichting te beschikken over twee dagelijks beleidsbepalers.

Vergaderen

DNB heeft meermalen aandacht gevraagd voor de verplichting uit de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018) om over twee dagelijks beleidsbepalers te beschikken.

Integere en beheerste bedrijfsvoering

DNB hecht veel belang aan deze verplichting, die bedoeld is om te zorgen dat het trustkantoor beter in staat is om kritisch vermogen te organiseren bij de besluitvorming. Dit draagt bij aan de integere en beheerste bedrijfsvoering van het trustkantoor. Bedoelde beleidsbepalers moeten geschikt zijn en hun betrouwbaarheid moet buiten twijfel staan (artikel 10 Wtt 2018). Een nadere toelichting op de wettelijk vereiste toetsingsprocedure is te vinden op dnb.nl.

Inzet formele maatregelen

DNB heeft onlangs geconstateerd dat een aantal trustkantoren nog steeds niet beschikt over twee dagelijks beleidsbepalers en dat zij ook geen aanvraag voor een toetsing hebben ingediend. Bij in gebreke blijven beraadt DNB zich op de inzet van formele maatregelen.

> Terug naar de Nieuwsbrief