Intrekken vergunning via Digitaal Loket Toezicht

Nieuwsbericht
Datum 28 februari 2019

Sinds december 2018 kan een verzoek tot intrekking van een vergunning alleen via het Digitaal Loket Toezicht worden ingediend.

E-mail

Als een trustkantoor van plan is zijn activiteiten te staken, kan het zijn vergunning in laten trekken door DNB. Sinds december 2018 kan een verzoek tot intrekking van de vergunning alleen via het Digitaal Loket Toezicht worden ingediend. Meer informatie over de procedure kunt u vinden in Open Boek Toezicht.

> Terug naar de Nieuwsbrief