Nieuwsbrief Trustkantoren februari 2019

Nieuwsbericht
Datum 28 februari 2019

In dit nummer: Consultatie good practices fiscale integriteitsrisico’s; Twee dagelijks beleidsbepalers verplicht; Intrekken vergunning via Digitaal Loket Toezicht; Publicatie sanctiebesluiten Wtt 2018; Uitnodiging informatiebijeenkomst toetsingen.

Consultatie good practices fiscale integriteitsrisico’s

DNB start een consultatie over de good practices fiscale integriteitsrisico’s bij cliënten van trustkantoren. De consultatie loopt tot en met 1 april 2019. Lees meer

Entree

Twee dagelijks beleidsbepalers verplicht

DNB wijst trustkantoren nogmaals op de wettelijke verplichting te beschikken over twee dagelijks beleidsbepalers.
Lees meer

Intrekken vergunning via Digitaal Loket Toezicht

Sinds december 2018 kan een verzoek tot intrekking van een vergunning alleen via het Digitaal Loket Toezicht worden ingediend. Lees meer

E-mail

Publicatie sanctiebesluiten Wtt 2018

DNB maakt voortaan alle sanctiebesluiten openbaar, tenzij er dwingende redenen zijn om dit later, geanonimiseerd of niet te doen. Lees meer

Uitnodiging informatiebijeenkomst toetsingen

DNB organiseert maandagmiddag 15 april een informatiebijeenkomst over toetsingen. Vanaf 14.00 uur staat de koffie klaar. Lees meer

Informatiebijeenkomst DNB