Onderzoek naar herkomst vermogen vaak niet adequaat

Nieuwsbericht
Datum 28 maart 2018

Een trustkantoor moet de herkomst vaststellen van het vermogen van de doelvennootschap én van de uiteindelijk belanghebbende.

Onderzoek naar de herkomst van het vermogen vaak niet adequaat

Trustkantoren moeten beschikken over kennis van de herkomst van het vermogen en over gegevens omtrent het onderzoek daarnaar.

Integriteitsrisico’s

Een trustkantoor vergaart informatie over de herkomst van het vermogen en beoordeelt vervolgens of deze informatie voldoende aannemelijk maakt dat het gehele vermogen van de cliënt uit legitieme bronnen afkomstig is. Voor zover mogelijk moet worden uitgesloten dat het vermogen op een niet legitieme wijze is vergaard, bijvoorbeeld door beleggingsfraude, corruptie en witwaspraktijken. Als onduidelijk is wat de herkomst van het vermogen van een (potentiële) cliënt is, kan de dienstverlening van het trustkantoor aan deze cliënt een groot integriteitsrisico vormen en is het risico op misbruik van deze dienstverlening hoog.

Informatie vergaren

Uit onderzoeken van DNB blijkt dat het geregeld voorkomt dat trustkantoren geen gerichte vragen stellen aan de uiteindelijk belanghebbende, slechts beschikken over een curriculum vitae van de uiteindelijk belanghebbende en/of informatie van internet halen over de omvang van het vermogen. DNB benadrukt dat het niet volstaat om louter en alleen te beschikken over informatie met betrekking tot het arbeidsverleden en de omvang van het vermogen. Het trustkantoor dient een overkoepelende analyse (met concrete verwijzing naar alle relevante stukken) te bevatten waaruit blijkt wat de herkomst van het vermogen van de uiteindelijk belanghebbende is.

Herkomst van het vermogen

Uit toezichtonderzoeken blijkt verder dat het cliëntendossier geen overkoepelende analyse van de herkomst van het vermogen van de doelvennootschap bevat. Evenmin is verwezen naar stukken die betrekking hebben op de herkomst van het vermogen van de doelvennootschap. Hierdoor is het voor derden zoals de compliance officer, auditor of DNB niet te verifiëren of het trustkantoor daadwerkelijk over kennis beschikt omtrent de herkomst van het vermogen van de doelvennootschap.

> Terug naar de nieuwsbrief