Nieuwsbrief Trustkantoren maart 2018

Nieuwsbericht
Datum 28 maart 2018
In dit nummer: 'Blik van buiten houdt je scherp'; Onderzoek naar herkomst vermogen vaak niet adequaat; Dialoog FEC en trustsector; Nieuwe trustwet ingediend bij de Tweede Kamer.

“Blik van buiten houdt je scherp”

Audits legden een flinke druk op Pan-Invest, maar leverden ook veel op. Een interview met directieleden Gerben van den Berg en Monique Schmidt-Arts. Lees meer

“Blik van buiten houdt je scherp”

Onderzoek naar herkomst vermogen vaak niet adequaat

Een trustkantoor moet de herkomst vaststellen van het vermogen van de doelvennootschap én van de uiteindelijk belanghebbende. Lees meer

Dialoog FEC en trustsector

Leden van het FEC-Trustproject en branchevereniging HQ zijn in gesprek over de kwaliteit en professionaliteit van de trustsector. Lees meer

Het FEC in dialoog met de trustsector

Nieuwe trustwet ingediend bij de Tweede Kamer

In de nieuwe trustwet worden onder andere de vereisten voor de integere en beheerste bedrijfsvoering en cliëntenonderzoek aangescherpt. Lees meer