“Blik van buiten houdt je scherp”

Nieuwsbericht
Datum 28 maart 2018

Audits legden een flinke druk op Pan-Invest, maar leverden ook veel op. Een interview met directieleden Gerben van den Berg en Monique Schmidt-Arts.

“Blik van buiten houdt je scherp”

Van den Berg is managing director bij het trustkantoor uit Delft, ook is hij penningmeester van Holland Quaestor. Schmidt-Arts is director compliance & risk management.

Jullie hebben de afgelopen tijd de nodige inspanningen geleverd om compliant te zijn. Wat hebben jullie zoal gedaan?
“Het afgelopen jaar hebben we zes audits gehad, van DNB, de interne auditor, ABN AMRO en AQTO, de stichting achter het CTC-keurmerk. Dit heeft een flinke druk op onze organisatie gelegd, maar het heeft ons ook geholpen om onze processen te verbeteren. Zo hebben wij nieuwe integriteitsrisicoanalyses per cliënt ingevoerd. We hebben onze transactieprofielen en de procedures rondom transactiemonitoring uitgebreid. En de afdeling Quality Assurance Finance doet nu twee keer per jaar een extra audit op de transactiemonitoring bij klanten met een verhoogd risicoprofiel. Om dit alles voor elkaar te krijgen, hebben we een tweede compliance officer en extra operationele medewerkers aangenomen.”

Hoe is de relatie met jullie klanten veranderd?
“Wij hebben onze werkwijze als dienstverlener aangepast. In het verleden wilden we vragen van klanten vooral zo snel mogelijk beantwoorden. Nu willen we een transactie volledig begrijpen en alle onderliggende documentatie ontvangen voordat we antwoord geven op een vraag. Vroeger volgden wij de cliënt, nu voeden wij de cliënt op. En we nemen eerder afscheid van cliënten die niet op tijd de informatie aanleveren waar wij om hebben gevraagd.”

Wat heeft dit alles jullie opgeleverd?
“Ons CTC-keurmerk is met twee jaar verlengd. Bovendien waren DNB, ABN AMRO en de interne auditor positief over onze verbeteringen. Dat geeft iedereen op kantoor een goed gevoel en vertrouwen in de toekomst. In algemene zin staan we er door de audits een stuk beter voor dan een tijd geleden. Door open te staan voor alle adviezen van buitenaf, hebben we veel verbeteringen kunnen doorvoeren. Die blik van buiten houdt je scherp.”

Wat is het effect van al deze maatregelen op het aantal klanten, omzet en winstgevendheid?
“Het aantal doelvennootschappen is de afgelopen drie jaar met 30% gedaald. Daartegenover staat dat de we per doelvennootschap meer, veelal compliance-gerelateerde, werkzaamheden moeten verrichten. Daardoor is de omzet per cliënt substantieel gestegen. Dit heeft de omzetdaling door de afname van het aantal cliënten gecompenseerd. Wel zien wij een toename in de kosten en dus een druk op de winstgevendheid.”

Hoe kijken jullie aan tegen het toezicht door DNB?
“Een bezoek van DNB aan een kantoor leidt altijd tot een verbetering van de bedrijfsvoering. Vanwege dit educatieve effect vinden wij dat DNB bij elk kantoor periodiek zou moeten langsgaan. Dit gebeurt nu niet: met name de grote en middelgrote kantoren worden bezocht, veel andere kantoren hebben al jaren geen toezichtbezoek gehad. Verder vinden wij het in principe goed dat DNB open normen hanteert. Hierdoor kunnen we best practices vormen. Maar wanneer DNB nu ziet dat een kantoor iets goed doet, geldt dat meteen als norm voor de gehele sector en krijgen andere kantoren een negatieve beoordeling als zij dit niet ook zo hebben geïmplementeerd. Als DNB zo’n best practice eerst zou communiceren, heeft de rest van de sector de kans om zich aan te passen. Ook wat meer invulling van de open normen zouden we op prijs stellen. Een ander aandachtspunt is dat er de afgelopen tijd veel mensen met veel kennis van de sector bij DNB zijn weggegaan. Positief vinden wij de open manier van communiceren.”

Wat moet er gebeuren om het imago van de trustsector te verbeteren?
“De maatschappelijke discussie gaat nu vooral over fiscaliteit, waarbij belastingontwijking nogal eens als belastingontduiking wordt gezien. Maar vriend en vijand zijn het erover eens dat niemand dubbele belastingen hoeft te betalen. Holland Quaestor werkt samen met PwC aan een tweede richtlijn over fiscaliteit, die zo concreet mogelijk invult welk type structuren wij wel of niet willen bedienen. Wellicht gaat dat ons helpen. Het imago wordt overigens mede bepaald doordat DNB vooral communiceert over zaken die niet goed gaan en door mediaberichtgeving over oude dossiers. Het aangepaste keurmerk, de richtlijnen en de functie-eisen vanuit Holland Quaestor hebben veel positieve veranderingen teweeggebracht. De sector van nu is niet te vergelijken met die van vijf jaar geleden. Dat mag ook weleens gezegd worden.”

> Terug naar de nieuwsbrief