Nieuwsbrief Trustkantoren november 2017

Nieuwsbericht
Datum 29 november 2017

In dit nummer: Toezicht in 2018: prioriteiten en onderzoeken; Stand van zaken nieuwe wetgeving voor trustkantoren; Tweede bestuurder moet volwaardig en gelijkwaardig zijn; Controleer Paradise Papers op betrokken relaties; Voortgang onderzoek SIRA in de praktijk; FATF-waarschuwingslijsten: update november 2017.

Toezicht in 2018: prioriteiten en onderzoeken

DNB heeft de Toezicht Vooruitblik 2018 vastgesteld. Divisiedirecteur Willemieke van Gorkum vertaalt dit naar het toezicht op de trustsector. Lees meer

Willemieke van Gorkum 2017

Stand van zaken nieuwe wetgeving voor trustkantoren

Er staan enkele relevante wetswijzigingen op stapel voor de trustkantoren. Een update. Lees meer

Tweede bestuurder moet volwaardig en gelijkwaardig zijn

Trustkantoren dragen een tweede bestuurder voor, vooruitlopend op het wetsvoorstel Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt2018). DNB verwacht een gelijkwaardige en volwaardige bestuurder. Lees meer

Entree

Controleer Paradise Papers op betrokken relaties

DNB verzoekt de trustkantoren om hun relatiebestand te controleren op vermelding in de Paradise Papers en eventuele hits te melden. Lees meer

Voortgang onderzoek SIRA in de praktijk

DNB doet meerdere onderzoeken naar het gebruik en de werking van de systematische integriteitsrisico-analyse (SIRA) in de praktijk. Een update. Lees meer

Voortgang onderzoek naar de SIRA in de praktijk

FATF-waarschuwingslijsten: update november 2017

De Financial Action Task Force (FATF) heeft weer geactualiseerde waarschuwingslijsten gepubliceerd met landen die tekortkomingen hebben in hun systeem ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (AML/CFT-system) Lees meer