Toezicht in 2018: prioriteiten en onderzoeken

Nieuwsbericht
Datum 29 november 2017

DNB heeft de Toezicht Vooruitblik 2018 vastgesteld. Divisiedirecteur Willemieke van Gorkum vertaalt dit naar het toezicht op de trustsector.

Willemieke van Gorkum 2017

Technologische vernieuwing is één van de drie speerpunten uit de Visie op Toezicht 2018-2022: wat merkt een trustkantoor daarvan in 2018?
‘Technologische ontwikkeling staat hoog op de agenda van DNB. We willen meer datagedreven toezicht, zodat we sneller en beter de risico’s kunnen detecteren en scherper prioriteiten kunnen stellen in ons toezicht. In navolging van een pilot bij 25 trustkantoren dit jaar zullen we in 2018 alle kantoren vragen een self-assessment over de risicobeheersing in te vullen. Daarvoor krijgt elk trustkantoor een uitgebreide lijst met zeer specifieke, objectieve vragen over onder andere de systematische integriteitsrisico-analyse (SIRA), het procedurehandboek en de compliance- en de auditfuncties. Aan de hand van de ingevulde vragenlijsten kunnen wij nog beter beoordelen hoe een kantoor er voor staat. Vervolgens kunnen we ons in het toezicht richten op de kantoren waar we de grootste risico’s signaleren.’

Tweede speerpunt is het sturen op duurzaamheid en toekomstgerichtheid
‘Als het gaat om de toekomstgerichtheid is de belangrijkste vraag: in hoeverre zijn trustkantoren in staat om te gaan met de veranderende omstandigheden en de toenemende wettelijke eisen en regelgeving? Naar verwachting krijgen we eind 2018/begin 2019 de nieuwe Wet toezicht trustkantoren, die veel striktere eisen meebrengt. Een voorbeeld: een trustkantoor moet straks twee bestuurders hebben terwijl op dit moment vijftig kantoren nog één bestuurder heeft. Het is de vraag of trustkantoren in staat én bereid zijn om compliant te zijn met alle nieuwe wet- en regelgeving. Dit vergt veel investeringen. We zien vooral bij de kleinere kantoren dat er soms onvoldoende geïnvesteerd wordt om te voldoen aan de strengere eisen. Dat wringt steeds meer. In 2018 gaan we dan ook extra kijken naar het verandervermogen van trustkantoren.’

Het bestrijden van financieel-economische criminaliteit is het belangrijkste speerpunt voor het toezicht op de trustkantoren, toch?
‘Ja, ons toezicht is vooral gericht op het voorkomen van financieel-economische criminaliteit. Financiële instellingen en zeker trustkantoren vervullen een poortwachtersfunctie voor de Nederlandse economie: daarom moeten zij cliëntonderzoek doen en transacties monitoren. Wij hanteren in ons toezicht een viersporenbeleid en dat zetten we voort. Het eerste spoor behelst informatieverstrekking door bijvoorbeeld het publiceren van guidance en het aangaan van de dialoog met de sector. Het tweede spoor is strikt handhaven: ingrijpen bij misstanden en wetsovertredingen. Het derde spoor focust op ‘streng aan de poort’: dat wil zeggen dat we streng toetsen en kritisch zijn bij de vergunningverlening. En tot slot het vierde spoor: een nauwe samenwerking met onze partners van het Financieel Expertise Centrum (FEC), zoals de politie en het OM.’

Staan er nog andere onderzoeken op de agenda voor 2018?
‘Volgend jaar gaan we specifiek onderzoek doen naar de naleving van de Sanctiewetgeving en vervolgen we ons onderzoek naar de SIRA. Elk trustkantoor moet een SIRA hebben. De afgelopen jaren hebben we onderzoek gedaan naar de opzet van de SIRA. In 2018 gaan we onderzoeken hoe de trustkantoren hun SIRA vertalen naar de praktijk: wordt de SIRA regelmatig geüpdatet en gebruikt in de praktijk? Tot slot: het afgelopen jaar hebben we het onderzoek agressieve belastingplanning en klantanonimiteit gedaan, naar aanleiding van de Panama Papers. De resultaten daarvan brengen we begin 2018 naar buiten, inclusief onze verwachtingen over hoe een trustkantoor hiermee moet omgaan. Heel actueel zijn nu de Paradise Papers – ook daar gaan we mee aan de slag om de eventuele betrokkenheid van trustkantoren in kaart te brengen. Daar zijn we zeker een paar maanden mee bezig. Dus: wordt vervolgd.’

Meer informatie
Meer informatie over de onderzoeken en prioriteiten van het toezicht leest u in het persbericht over de Visie op Toezicht 2018 – 2022 en de Toezicht Vooruitblik 2018.

> Terug naar de nieuwsbrief