Toetsingsprocedure tweede beleidsbepaler

Nieuwsbericht
Datum 31 oktober 2018

De nieuwe Wtt 2018 vereist twee dagelijks beleidsbepalers bij trustkantoren. Deze beleidsbepalers dienen geschikt te zijn en hun betrouwbaarheid dient buiten twijfel te staan.

E-mail

Vanaf 1 januari 2019 moeten alle trustkantoren aan de eisen van de nieuwe wet voldoen, zoals bijvoorbeeld het hebben van een tweede dagelijks beleidsbepaler. De beleidsbepaler moet tijdig worden aangemeld voor het toetsingsproces. Houd hierbij rekening met een termijn van acht weken, waarbij opschortingen mogelijk zijn als bijvoorbeeld de informatie onvolledig wordt aangeleverd.

Digitaal Loket Toezicht

Voor de procedure van het toetsen van een medebeleidsbepaler en de aanmelding hiervoor via het Digitaal Loket Toezicht (DLT) verwijzen we u naar Toetsingen – wat en waarom - Open Boek Toezicht. Trustkantoren hebben eHerkenning nodig voor toegang tot het DLT. Meer informatie leest u hier.

> Terug naar de Nieuwsbrief