Meldingen ongebruikelijke transacties

Nieuwsbericht
Datum 31 oktober 2018

FIU-NL ziet een daling van het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties door de trustsector in 2018. DNB vraagt hiervoor aandacht.

Integriteitsrisk

De daling van het aantal meldingen bij de Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU-NL) blijkt uit onderstaande tabel.

 

 


 2016 
 2017 
Aantal meldingen ongebruikelijke transacties aan FIU-NL
 280
 240
Aantal door FIU-NL verdacht verklaarde meldingen
  60
   49
Aantal trustkantoren
 237
 222
Aantal trustkantoren dat meldingen heeft gedaan
   50
  47 

 

In 2018 zijn tot nu toe ruim 17% minder meldingen van ongebruikelijke transacties binnengekomen bij FIU-NL dan in dezelfde periode in 2017. Gelet op het hoge inherente risico van de dienstverlening van trustkantoren, het grote aantal transacties en de grote totale waarde van die transacties, gaat DNB ervan uit dat er substantieel meer meldingen te verwachten zouden zijn.

Beperkt aantal trustkantoren meldt

Ook constateert DNB, op basis van de cijfers van FIU-NL, dat slechts een relatief beperkt aantal trustkantoren ongebruikelijke transacties meldt. Ongeveer een kwart van de trustkantoren heeft in 2018 een melding gedaan bij FIU-NL. Dit roept twee vragen op:

  • Zijn trustkantoren zich voldoende bewust van hun wettelijke plicht om ongebruikelijke transacties te melden?
  • Is de bedrijfsvoering, meer in het bijzonder het transactiemonitoringsysteem, van trustkantoren adequaat ingericht?

Melden bij FIU-NL

Uit de wet volgt dat een ongebruikelijke transactie onverwijld gemeld moet worden. DNB signaleert dat trustkantoren in het algemeen te veel tijd uittrekken voor het onderzoeken van een transactie. Zo komt het geregeld voor dat een trustkantoor niet meteen meldt, maar eerst de cliënt meerdere malen verzoekt om nadere informatie. DNB wijst erop dat een trustkantoor niet hoeft aan te tonen dat een transactie verdacht is. De drempel om te melden is lager: melden is al verplicht wanneer het trustkantoor meent dat de transactie ongebruikelijk is.

Transactieprofiel

Een adequaat transactiemonitoringsysteem is essentieel om ongebruikelijke transacties te kunnen detecteren. DNB merkt in dit verband op dat door het gebruik van een transactieprofiel transacties efficiënter en effectiever gemonitord kunnen worden. In het wetsvoorstel Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018) is de verplichting opgenomen om een transactieprofiel op te stellen. In de praktijk blijkt echter dat een transactieprofiel niet altijd volledig en/of specifiek is. Zo heeft DNB in meerdere toezichtonderzoeken in de afgelopen jaren gesignaleerd dat in de door trustkantoren gebruikte transactieprofielen niet altijd alle bankrekeningnummers en de betalingsbevoegdheden staan vermeld. Daarnaast is gebleken dat niet alle verwachte in- en uitgaande geldstromen en transacties duidelijk werden beschreven.

Meer informatie

DNB heeft in maart 2017 het guidancedocument Good Practices Transactiemonitoring voor Trustkantoren gepubliceerd.

> Terug naar de Nieuwsbrief